Burvju traucēšana

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: H. Skujiņa Aumeisteŗos uzrakstījis teiku, kur burvja vanckaru ielikuši tāpat rata rumbā un to iesvieduši ugunī. Burvis nu palicis slims. Otrā teikā no turienes saimnieks šāvis uz burvja vanckaru un burvis tūliņ nomiris. Trešā turienes teikā burvja olas iemestas āliņģī. Ceturtā variantā vanckari iemesti ugunī, pēc kam burvis palicis slims. K. Jansosts Plāņos uzrakstījis teiku, kur saimnieks "izvilcis ačgārni kreisās kājas vīzei auklu un pret ziemeli aizvilcis olu norā," kur uzkūris uguni un iemetis to olu. Tūliņ nāburgam nodegusi istaba. Pēteris Krauksts piesūtijis no Džūkstes teiku, kur " saimnieks rītā iemej ar mietu paprāvu caurumu zemē, paņem vecu pastalu, ieveļ pa vanckaram pastalā, velk uz caurumu un tikai per vanckarus ar žagaru." Burvim nosprāgst zirgi (LP, VII, I, 692, 1). M. Ozoliņas teikā no Vestienas burvis nesis žurku par nešļavu. Saimnieks nešļavu kaut kur paslēpis un burvis nomiris. H. Skujiņa vēl piesūtījis teiku no Aumeisteŗiem, kur burvis aiznesis gaļas gabalu, ko saimniece "iesviedusi degoša krāsnī.", Burvim nu nosprādzis zirgs. Vēl otrā variantā burvis atnesis nosprāgušu sivēnu, ko saimniece izvārījusi ziepēs, pēc kam burvim nosprādzis ērzelis. H. Skujiņa uzrakstītā Bilskas variantā, ka sprāguša zirga galu iesvieduši ugunī un burvis nomiris. I. Johansone Rīgā uzrakstījusi teiku, kur burvis nometis vecu zeķi, ko ieliek rata rumbā, bet vēlāk burvi tomēr apžēlo. P. Š.


Vienā mājā tikusi bieži vien piepesteļota kūts. Kūtī zem silēm atraduši vistu olas un nu tur nīkuši lopi. Tā arī reiz gavēnī kūtī atkal atraduši olu. Ola bijusi pestelības dēļ atstāta. Viņu ielikuši vecā rata rumbā, rumbai abos galos iesituši sērmūkšļa tapas un rumbu ar visu olu iesvieduši āliņģī. Kad rumba nogrimusi, tad uz māju skrējis nāburgu saimnieks un lūdzies dzert.

Neviens viņam dzert nav devis, jo visi zinājuši, kādēļ viņš šurp skrējis. Mājnieki uzraudzījuši, lai nāburgs nepaņem no viņu mājas kādu lietu vai nieku sev līdz, jo arī tas palīdzot veselam palikt. Kad nāburgam nekā nedevuši, tas stīvi aizvilcies uz māju. Viņš smagi saslimis, ilgi novārdzis un beidzot nomiris.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox