Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Senākos laikos, kad ļaudis ticēja, ka velna palīgi jeb ļaunā kalpi, burvji, ar savām velna gudrībām iespēj apburt godīgus cilvēkus, jeb tiem vai viņu kustoņiem padarīt kaut ko ļaunu, bija daudz burvju un arī daudz atbūrēju jeb tādu gudrinieku, kas burvju jauno nodomu padarīja nekaitīgu, vai arī prata pārvērst par tādu ļaunumu, ka tās burvim pašam kaitēja. Burvji apburšanas nolūkā pa nakti pie kaimiņu dzīvokļu vai kūts durvim, vai arī pašā kūtī nolika tā dēvētās nešļavas, tas ir, kādu drēbes lēveri, spalvas vai vilnas kušķi, vecu ādas gabalu vai kaut kādu citu lietu. Ja mājas ļaudis nākošā rītā šādas nešļavas ieraudzīja un tās cimdainu roku nonesa nomalā, tad burvja apburšanas nodoms nebija izdevies; bet ja uz nešļavām kāds cilvēks basām kājām vai kustonis uzmina, tad uzminējam notika tā kaite, vai nelaime, ko ļaunais burvis bija nodomājis uzraidīt sava kaimiņa mājas iedzīvotājiem vai kustoņiem, ja tūliņ nesteidzās pie burvības novērsēja jeb atbūrēja.

Vienas mājas pirtiņā reiz dzīvojis vecītis, kas bijis liels burvis un ar pašu velnu stāvējis sabiedrībā. Tādēļ visi apkaimes iedzīvotāji ļoti sargājušies vecīti kaut kā aizkaitināt, bet turpretī visādi raudzījuši iegūt viņa laipnību; lai tas viņus neapburtu. Ja kādam bijis kāds ienaidnieks, kam vēlējies atriebties, tad tam vajadzējis tikai aiziet pie minētā pirtnieciņa, aiznest buteli sīvā vai citu kādu ziedu, un uzdot tam, lai apbuŗ to un to, tā un tā, un vecītis to padarījis.

Netālu no šās pirtiņas citas mājas pirtī dzīvojis viens cits vecītis, kas bijis slavens burvības novērsējs jeb atbūrējs, un ko apkaimes ļaudis tādēļ tikpat cienījuši, cik no burvja baidījušies. Ja burvis kādam bijis uzbūris kādu nelaimi, tad vajadzējis aiziet tikai pie šā otrā vecīša un aiznest kādu ziedu un tas nelaimi novērsis vai atbūris, tā ka tā uzbrukusi burvim pašam. Saprotams, ka burvis atbūrēju ļoti ienīdējis un visādi prātojis, kā ar savu burvības skolu varētu tam kaitēt vai — vēl labāk — to pavisam izskaust. Bet atbūrējs bijis ļoti izmanīgs un lielījies, ka burvis savu skolu dabūjis no velna, bet viņš savu no Dieva, un tādēļ viņa skola esot spēcīgāka nekā burvja skola. Pie atbūrēja paša burvis neiedrošinājies ķerties, labi zinādams, ko tas iespēj, tādēļ viņš centies savu pretinieku kaitināt ar to, ka viņa saimnieku bieži ķircinājis ar saviem pesteļiem. Saimnieka kūtī pa nakti aitas daudz reiz bijušas apcirptas, govju siles apgāztas uz muti un govis pašas aiz astes piesietas pie sienas, pie kūts, dzīvojamās ēkas un citu ēku durvim bieži atrastas nešļavas. Ar visu šo ākstīšanos burvis saimniekam gan neko nevarējis kaitēt, tādēļ ka atbūrējs vienmēr novērsis burvības, bet tomēr tas nemitējies darīt savus nedarbus. Šis atbūrējs reiz piekodinājis savam saimniekam, lai tad, kad no rīta atrod pie durvim izliktas nešļavas, tās pats nenoliek pie malas, bet tūliņ pasaka viņam. Nākošā rītā saimnieks pasacījis atbūrējam, ka pie viņa klēts durvim atkal noliktas divas vecas vīzes. Atbūrējs tūliņ gājis saimniekam līdz, apskatījis vīzes un tad sacījis: "Jā, kā tad! Atkal nešļavas." Viņš abas vīzes iebāzis vecā riteņa rumbā un abus rumbas galus aiztaisījis ar koka tapām cieši ciet un uz tapu galiem ar ogli uzvilcis krustus. Tad viņš piekodinājis saimniekam, ja kāds kaimiņu mājas iedzīvotājs atnāktu kautko lūgt, lai tad tam neko nedodot, bet lai atbildot tikai: "Vīzes pie mana pirtnieka."

Atbūrējs paņēmis aiztapoto veco rumbu līdz uz savu pirtiņu. Drīz vien pēc tam kaimiņu pirtniece, burvja sieva, atnākusi pie saimnieka lūgt, lai dodot kādu degļa gabaliņu ar uguni, jo viņai pagājušā naktī uguns izdzisusi. Toreiz spičku vēl nebijis. "Vīzes pie mana pirtnieka," saimnieks atbildējis, lūgumu atraidīdams.

Pēc kāda brīža burvja sieva atkal atnākusi pie saimnieka un raudādama lūgusies, lai dodot šās slimajam vīram kādas zāles, bet saimnieks nekā nedevis. Atnākusi atkal trešo reiz, bet saimnieks tik atbildējis: "Vienīgi pie mana pirtnieka var dabūt tavam vecītim derīgas zāles."

Atbūrējs pa tam veco rumbu ar iespundētām vecām vīzēm savā vecā pirtiņā svilinājis lēnā ugunī, labi zinādams, ka karstums, ko uguns padara rumbai, jācieš nešļavu nesējam burvim. Bet ja saimnieks nebūtu atraidījis burvja vecenes lūgumu un viņai devis, ko viņa lūdza, tad atburšanai nebūtu bijis nekāda panākuma.

Burvis gulējis slims, dikti vaidēdams un sūdzēdamies, ka viņam esot briesmīgi karsti un viņa miesa sajūtot lieliskas sāpes, it kā sviltu ugunīs. Kad viņa vecene trešo reizi pārnākusi, no atbūrēja saimnieka neko nepārnesusi, tad burvis to sūtījis pie sava ienaidnieka uz kaimiņu pirti. Tur nonākusi burvja vecene lūgusi atbūrēju: "No Dieva puses, saudzē jel manu vīru, kas cieš lielas mokas, un nesadedzini viņu dzīvu."

"Es viņu tikai tad žēlošu, ja viņš atnāks pie manis un atzīsies, ko viņš darījis, un apsolīsies savu velna skolu vairs nekad neizlietāt. Lai viņš jaudātu pie manis atnākt, tad rumbu ar viņa nešļavām izņemšu no uguns un tad viņam sāpes tūliņ pāries."

Burvja vecene steigusies uz māju to pasacīt savam vīram, un atradusi to žirgtu un veselu, tādēļ ka rumba ar vecām vīzēm bijusi izņemta no uguns. Neko darīt, burvim bijis jāiet pielūgt savs vislielākais ienaidnieks.

Burvis atbūrējam atzinies, ka šis viņa saimnieku ar savu burvību ķircinājis, un apsolījies to vairs nekad nedarīt.

"Lai tu savu apsolījumu pildītu, tad tavas nešļavas šajā rumbā paglabāšu pie sevis," atbūrējs sacījis. "Tiklīdz, kā tu atkal sāksi burt, tad rumbu ielikšu ugunī, un kas tad notiks, to tu jau zini."

In alter Zeit, als die Leute noch glaubten, dass die Helfer des Teufels oder die Knechte des Bösen in der Lage seien, mit ihren teuflischen Künsten ehrliche Menschen zu behexen oder ihnen selbst und ihrem Vieh Schaden zuzufügen, gab es viele Hexenmeister und auch viele "Enthexer", weise Menschen, die es vermochten, die böse Absicht des Hexenmeisters unschädlich zu machen oder gegen ihn selbst zu richten. Die Hexenmeister pflegten nachts vor die Tür ihrer Nachbarn oder vor ihren Ställen, auch in den Ställen selbst, die sogenannten "Mitbringsel" auszulegen: Mitunter war es ein Stofffetzen, ein Woll- oder Haarbüschel, ein altes Stück Leder und ähnliches Zeug. Wenn die Hausbewohner solches am nächsten Morgen entdeckten und es mit behandschuhter Hand aufhoben und fortwarfen, dann konnte sich die Absicht des Hexenmeisters nicht erfüllen. Trat jedoch ein Mensch mit nackten Füßen oder sein Haustier darauf, so ereilte ihn das Unheil, das der böse Hexenmeister ihm tatsächlich hatte anhexen wollen. Um dem zu entgehen, musste man sich unverzüglich zu einem "Enthexer" begeben.

In der Badestube eines Bauernhofes lebte einmal ein alter Mann, der ein großer Hexenmeister war und mit dem Teufel im Bunde stand. Deshalb, hüteten sich die Leute jener Gegend den Alten zu verärgern. Sie trachteten danach, seine Gunst zu erringen, um nicht von ihm behext zu werden. Wenn jemand einen Feind hatte, an dem er sich rächen wollte, so brauchte er nur zu dem alten Badstübner zu gehen, ihm eine Flasche Branntwein oder etwas anderes zu bringen und ihn zu bitten, den anderen auf die und die Weise zu behexen. Der Alte besorgte es aufs Beste.

In naher Nachbarschaft lebte in der Badestube eines weiteren Bauernhofes ein anderer alter Mann, der dadurch berühmt geworden war, dass er Zauberkünste abwenden oder "enthexen" konnte. Er wurde von den Leuten jener Gegend genau so verehrt, wie der andere gefürchtet wurde. Wenn der Hexenmeister einem Menschen eine Krankheit oder ein Übel angehext hatte, so brauchte man nur zu dem anderen Alten zu gehen, ihm eine kleine Gabe zu bringen, und er sorgte sogleich dafür, dass der Behexte wieder erlöst wurde und das Übel sich gegen den Hexenmeister wandte. Es ist verständlich, dass der Hexenmeister seinen Widersacher hasste und immerzu grübelte, wie er ihn unschädlich machen oder am besten ganz beseitigen könne. Der Enthexer war jedoch sehr geschickt und pflegte zu sagen, dass der Hexenmeister seine Künste vom Teufel, er seine jedoch von Gott habe, deshalb seien seine Künste machtvoller und stärker. An den Enthexer selbst wagte sich der Hexenmeister nicht heran, denn er wusste sehr wohl, was der andere zu tun vermochte, deshalb belästigte er oft den Bauern, auf dessen Hof der andere lebte. Oft waren seine Schafe in der Nacht geschoren, die Krippen der Kühe umgekippt und die Kühe an den Schwänzen angebunden worden. Vor dem Stall oder vor dem Wohnhaus fand man oft "Mitbringsel". Seine Mühen nutzten dem Hexenmeister aber nichts — der andere verdarb seine Absichten, aber er konnte das Hexen dennoch nicht lassen. Der Enthexer ermahnte seinen Bauern, dass er, sobald er wieder etwas gefunden habe, was auf seinen Hof gebracht worden sei, es nicht selbst beiseiteschaffe, sondern es ihm, dem Alten, gleich melde. Am nächsten Morgen berichtete der Bauer ihm, dass er vor der Speichertür zwei ausgetretene Bastschuhe gefunden habe. Der Alte folgte ihm sogleich, betrachtete die Bastschuhe und sagte: "Ganz recht, das sind wieder Mitbringsel! Er steckte die beiden Schuhe in eine alte Radbüchse, deren beide Enden er verspundete. Dann zog er Kreuze auf die Spundhölzer. Danach ermahnte er den Bauern, den Nachbarn nichts zu geben, falls jemand von ihnen auf dem Hof erscheinen sollte, sondern er sage ihnen nur: "Die Bastschuhe sind bei meinem Badstübner!"

Der Alte nahm die verspundete Radbüchse mit in die Badestube. Bald darauf kam die Frau des benachbarten Badstübners und bat den Bauern um etwas Feuer — ihr eigenes sei in der letzten Nacht erloschen. Damals gab es noch keine Streichhölzer. "Die Bastschuhe sind bei meinem Badstübner", antwortete der Bauer und wies ihre Bitte ab.

Nach einer Weile kam die Frau des Hexenmeisters wieder zu diesem Bauern und bat ihn unter Tränen, ihr für ihren kranken Mann eine Arznei zu geben, aber er gab ihr nichts. Als sie noch ein drittes Mal kam, sagte er: "Nur bei meinem Badstübner kannst du die Arznei bekommen, die deinem Alten helfen wird."

Währenddessen ließ der alte Badstübner die Radbüchse in der Ofenglut schwelen und wusste sehr wohl, dass der Hexenmeister die Hitze, in der die Radbüchse glühte, ertragen musste. Hätte der Bauer jedoch die Frau des Hexenmeisters nicht abgewiesen, dann wären die Bemühungen des alten Badstübners vergeblich gewesen.

Der Hexenmeister lag krank auf seinem Lager und stöhnte sehr. Er klagte, dass sein Leib brenne und dass er große Schmerzen erleiden müsse. Als seine Frau auch nach dem dritten Besuch beim Bauern, der den Enthexer beherbergte, zurückgekehrt war, ohne etwas mitzubringen, schickte der Zauberer sie zur Badstube zu seinem ärgsten Feind. Sie eilte zu dem Alten und flehte ihn an: "Um Gottes willen, schone meinen Mann. Er leidet große Pein. Verbrenne ihn nicht bei lebendigem Leibe."

"Ich werde mich seiner erst dann erbarmen, wenn er zu mir kommen und mir gestehen wird, was er angestellt hat. Dann muss er mir noch versprechen, es nie wieder zu tun und von seinen Teufelskünsten nie mehr Gebrauch zu machen. Damit er zu mir kommen kann, werde ich sein "Mitbringsel" aus dem Feuer nehmen. Dann werden seine Schmerzen sofort vergehen."

Die Frau eilte nach Hause, es ihrem Mann, dem Hexenmeister, zu berichten. Sie fand ihn gesund und munter, weil der Alte die Radbüchse mit den Bastschuhen aus der Glut geholt hatte. Aber da war nichts zu machen, der Hexenmeister musste sich auf den Weg machen und seinen ärgsten Feind anflehen.

Der Hexenmeister gestand dem Alten, dass er dessen Bauer mit seinen Zauberkünsten geärgert hatte und versprach, es nie wieder zu tun.

"Damit du dein Versprechen hältst, werde ich die Radbüchse hier bei mir behalten," sprach der Alte. "Sobald es dir einfallen sollte, deine Zauberkünste zu wieder treiben, werde ich die Radbüchse erneut in die Glut werfen. Was dann geschehen wird, das weißt du jetzt ja."

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox