Burvju nāve / Tod der Hexenmeister

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Citreiz Lielbērzniekos bijis burvis, Jukums vārdā. Tas nobūris lopu, ja tikai uzskatījies vien — tūliņ pagalam. Ļaudis nemaz nevarējuši no viņa vairs glābties. Un tad nu beidzot sagudrojuši Jukumu nodot kungam, lai tiesā. Kungs nospriedis Jukumu sadedzināt. Bet kad nu veduši uz soda vietu, Jukums vēl ieraudzījis vērsi ceļa malā un tūliņ būris atkal, lai arī nāve vai desmitreiz turpat acu priekšā. Vērsis tikai palecies uz augšu, iebļāvies un nost, tikpat kā kaušus nokāvis. Beidzot noveduši būrēju pie uguns zārda, uzsējuši tur virsū un piekūruši uguni. Bet kad nu labi dedzis, tad atlaidies kokā liels putns un saucis reizu reizām: "Jukum, turies, nepalaidies!" Un Jukums saņēmies arī tad, tūliņ sirds vēlusies no uguns ārā un gribējusi aizsprukt, bet kungs ieraudzījis, uzcirtis ar zobenu un pāršķēlis sirdi pa vidu. Un sirds bijusi lopu un putnu spalvu pilna. Beidzot pārcirsto sirdi iemetuši atpakaļ ugunī un tad tā sadegusi. Einmal lebte in Lielbērznieki ein Hexenmeister namens Jukums. Er konnte das Vieh mit einem einzigen Blick töten. Die Leute wussten nicht mehr, wie sie sich vor ihm retten sollten. Endlich beschlossen sie, Jukums dem Gutsherrn zu übergeben, der ihn dann richten sollte. Der Herr beschloss, dass er verbrannt werden sollte. Als der Hexenmeister zum Scheiterhaufen gebracht wurde, erblickte er am Straßenrand einen Stier und konnte das Zaubern nicht lassen, auch wenn er zehnmal dem Tod in die Augen sehen musste. Der Stier machte einen Luftsprung, brüllte auf und fiel dann tot zu Boden, als hätte man ihn geschlachtet. Schließlich hoben sie den Hexenmeister auf den Scheiterhaufen, fesselten ihn und zündeten das Holz an. Als es brannte, kam ein großer Vogel herangeflogen, der von Zeit zu Zeit dem Hexenmeister zurief: "Jukums, halt aus, gib nicht auf!" Jukums riss sich zusammen: Gleich darauf rollte sein Herz vom Scheiterhaufen herunter und wollte entkommen. Aber der Gutsherr erblickte es und schnitt es mit dem Schwert durch. Das Herz war mit Wolle und Vogelfedern angefüllt. Sie warfen das zerteilte Herz ins Feuer zurück und nun verbrannte es.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox