Burvju nāve / Tod der Hexenmeister

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ikšķile
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos Ikšķiles pagasta Rubeņu mājas saimnieks esot bijis liels labdaris. Kad nu viņš palicis vecs, saslimis un tuvojies jau miršanai, tad viņam bijušas jācieš lielas mokas. Tā mocīdamies viņš licis atsaukt savu dēlu un stāstījis tam šā: "Visu mūžu man ir labi klājies, tikai miršana man ir ļoti gŗūta, bet laimīgas dzīves dēļ var pārciest arī šīs īsās mokas. Tā tev, dēls, arī klāsies labi, ja tu apsolies kalpot tam kungam, kuŗam es savu mūžu esmu kalpojis." Dēls atbild: "Kā jau tu, tā arī es gribu kalpot." Tēvs nu licis, lai izvelkot no pagultes podu, lai apejot tam trīs reizes apkārt un sakot: "Es nolādu Dievu tēvu, es nolādu Jēzu Kristu, es nolādu svēto garu un kalpošu tam, kas tanī podā." Dēls gan esot trīs reiz apgājis ap podu, bet teicis šā: "Es kalpošu Dievam tēvam, Jēzum Kristum un svētam garam; bet tam, kas tai podā, es uzspļauju." Tēvs gan ar to nav bijis mierā un nomiris lielās mokās. Dēlam tomēr visu mūžu klājies labi. In alter Zeit lebte auf dem Rubeņi-Bauernhof von Ikšķile ein Bauer, der ein großer Wohltäter war. Als er alt geworden war, wurde er krank und spürte, dass sich seine Todesstunde näherte. Er musste große Qualen erleiden. In seiner Pein ließ er seinen Sohn rufen und sprach zu ihm: "Mein ganzes Leben ist es mir sehr gut gegangen, nur mein Sterben ist sehr qualvoll. Aber um eines glücklichen Lebens willen kann man diese kurze Qual ertragen. Auch dir, mein Sohn, wird es gut gehen, wenn du versprichst, demselben Herrn zu dienen, dem ich mein ganzes Leben lang gedient habe." Darauf antwortete der Sohn: "So wie du ihm gedient hast, will auch ich ihm dienen." Da sagte der Vater, er solle den Topf, der unter seinem Bett stand, hervorholen, dreimal um ihn herumgehen und dabei sprechen: "Ich verfluche Gott-Vater, ich verfluche Jesus Christus, ich verfluche den Heiligen Geist, und ich werde dem (Herrn) dienen, der sich in dem Topf befindet." Der Sohn umschritt zwar dreimal den Topf, aber er sprach: "Ich werde Gott-Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist dienen; den aber, der sich im Topf befindet, speie ich an." Der Vater war damit nicht einverstanden und starb unter großen Qualen, aber dem Sohn ist es sein Leben lang gut gegangen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox