Raganu īpašības

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: K. Bika Gaujienā uzrakstījis teiku, kur saimniece ielikusi karstā maizē mušu, kas bijusi ragana. Tādu pašu variantu uzrakstījis Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē (LP, V, 19, 33). J. Treimanis no Udzes raksta, ka tāda muša iemesta karstā biezputras katlā (V, 8, 18). Fr. Mūrnieka teikā no Lejas pagasta saimniece nosit lapseni, kas tīkojusi viņas biezputru. Saimnieces meitene to dabūjusi dzirdēt no raganas meitenes (VII, I, 541, 17). Vilis Runtulis Vilcē uzrakstījis teiku, kur saimniece iešāvusi baltmaizes kukuli ar raganas mušu krāsnī (VII, I, 590, 14). Sal. vēl ceturtās apakšnodaļas pirmo teiku. P. Š.


Divas mājas bijušas tuvu viena pie otras. Kalna mājā dzīvājis bagāts saimnieks, lejas mājā nabags. Reiz kalna mājas bērni aizgājuši uz lejas māju un prasījuši turienes bērniem: "Ko jūsu māte pusdienā vārīs?" — "Mūsu māte šodien vārīs putraimu biezputru tīrā pienā." — "Kad jūs vārīsit, tad mēs ar dabūsim," teikusi bagātā saimnieka mazā meitene. "Kā tad jūs dabūsit?" prasījusi mazai meitenei lejas mājas meitene, kas bijusi jau paliela. Kalna mājas meitene savā bērna prātā izstāstījusi, ka viņas māte pusdienas laikā iegulšoties gultā, viņai no mutes izskriešot liela mūsa un aizskriešot uz lejas māju. Tur viņa vienu vien putraimiņu paņemšot no viņu putras un atkal atlaidīšoties uz savu māju. Tur viņa putraimiņu ielikšot bļodā. No putraimiņa pieaugšot pilna bļoda ar biezputru. Tad mūsa atkal ielaidīšoties mātei mutē un māte tūliņ celšoties augšā. Kalna mājas bērni aizgājuši uz savu māju. Lejas mājas meitene stāstījusi savai mātei, ko dzirdējusi no kalna mājas mazās meitenes. Kad kalna mājas bērni aizgājuši uz savu māju, tad mazā meitene teikusi: "Mamm', šo māte šodien vārīs biezputru tīrā pienā." — "Lai jau nu vāra vien, kas mums par to?" atteikusi Kalna mājas saimniece. Pusdienai lejas mājas saimiece nu arī vārījusi savu biezputru. Kad viņa nocēlusi podu no uguns, tad namā ieskrējusi liela mūsa un dūkdama skrējusi ap putras podu. Mūsa uzmetusies uz poda malas. Saimniece ātri tai uzmetusi virsū priekšautu un mūsa iekritusi putras podā. Saimniece izvilkusi mūsu no poda un norāvusi tai galvu. Kalna mājas bērni gaidījuši, gaidījuši, bet māte, kā necēlusies, tā necēlusies. Māte gulējusi gultā. Nācis jau ap launaga laiku un vecākā meitene sacījusi: "Dies zi'... kur nu māte?" Māte vēl necēlusies. Meitenes to modinājušas, ar' nekā. Tad lielāka meitene aizskrējusi uz lejas māju un prasījusi: "Šomāt', vai tu nenositi lielu mūsu?" Jā, viņa esot gan norāvusi vienai mūsai galvu, atteikusi lejas mājas saimniece. "Vai, vai! Ko tu nu padarīji? Nu mūsu māte ir pagalam," vaimanājusi kalna mājas meitene. Tā arī bijis. Kalna mājas saimniece vairs necēlusies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox