Raganu īpašības

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: V. Zacharska Kapiņu pagastā uzrakstījusi teiku, kur ragana parādās vispirms par cūku, tad par ķēvi. M. Garkolnes teikā no Kārsavas teikts, ka ragana pārvērtusies par zirgu. Liepkalns no Jaun-Laicenes raksta, ka viena ragana skrējusi par mazu sunīti (VII, I, 540, 12). Pēc K. Bikas teikas no Gaujienas viena ragana "pārvērtusies par zosi un ielīdusi kūts kaktā." A. Bīlenšteina krājumā no Rankas ir teika, kur ragana kā "žagata pa kūtim lēkā" (VI, 7, 13). P. Š.


Tas noticis vecos laikos kādā poļu pilsētā, tad vēl, kad zaldāti ķeizaram dienējuši 25 gadi. Naktī divi zaldāti gājuši pa ceļu un runājuši par raganām. Kur gadījusies, kur ne sirma cūka — tā izskrējusi vienam zaldātam caur kājstarpi. Cūka paskrējusi mazu gabaliņu un skrējusi atkal atpakaļ un taisni zaldātam kājās iekšā. Zaldāts izrāvis zobenu un nocirtis cūkai vienu ausi. Kad zaldāti aizgājuši mājā, tad bijuši gan brīnumi: saimniece tiem nākusi pretim un tai bijusi viena auss nocirsta.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox