Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Veckārķi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Ceļa vīrs nakts laikā braucis pa lielu mežu un ieraudzījis vienā vietā uguni kuramies. Piebraucis klāt — tās bijušas raganas, tās kūrējas. Un raganas nu sūtījušas ceļa vīru mežā pēc iesmas, ko reņģes cept. Šis iegājis mežā, nogriezis iesmu; bet raganas atbildējušas, tā iesma esot par mazu, lai griežot lielāku. Nogriezis lielāku — vēl neesot laba, lai griežot tik lielu, ka varot viņu pašu arī uzdurt un izcept. Nu ceļa vīrs redzējis: labi nav! Gājis mežā, griezis lielo iesmu un sasaucis baltos vilkus, lai nākot palīgā. Labi. Šis ar iesmu gājis pirmais pie raganām, baltie vilki nopakaļus slapstījušies. Aizgājis, raganas jautājušas, kas tur čakstot. "Kas čakst? Baltie vilki nāk!" šis atteicis. Nu raganas dikti izbijušās un lūgšus lūgušās ceļa vīram, lai jel atvēlot viņām savā vezumā paslēpties. Ceļa vīrs atļāvis. Iznākuši baltie vilki un vaicājuši ceļa vīram, ko viņš no viņiem gribējis, saukdams. Ceļa vīrs parādījis ar pirkstu uz vezumu. Tad vilki uzklupuši vezumam, izrāvuši raganas un saplosījuši tās. Ein Fuhrmann fuhr des Nachts durch einen großen Wald und erblickte an einer Stelle ein Lagerfeuer. Als er näher kam, sah er, dass es Hexen waren, die das Feuer schürten. Die Hexen schickten den Fuhrmann in den Wald, einen Spieß zu holen, denn sie wollten Fische braten. Der Fuhrmann ging in den Wald und schnitt einen Spieß zurecht. Aber die Hexen sagten, dieser sei zu klein, er solle einen größeren zurechtschneiden Gesagt, getan, er schnitt einen größeren zu – aber auch der war noch nicht recht, er solle einen so großen Spieß besorgen, auf dem man ihn selbst braten könne. Jetzt merkte der Fuhrmann, dass es schlimm um ihn stand. Er ging in den Wald zurück, schnitt einen großen Spieß ab und rief die weißen Wölfe herbei, sie möchten ihm helfen. Gesagt, getan. Er ging mit dem Spieß voran, die weißen Wölfe schlichen ihm nach. Als er zu den Hexen zurückkehrte, fragten sie: "Was raschelt denn da?" – "Was da raschelt? Die weißen Wölfe kommen!" Da erschraken die Hexen gewaltig und flehten den Fuhrmann an, er möchte ihnen erlauben, sich in seinem Wagen zu verstecken. Der Fuhrmann erlaubte es. Die weißen Wölfe kamen aus dem Gebüsch hervor und fragten den Fuhrmann, was er von ihnen gewollt habe, als er sie gerufen habe. Der zeigte mit dem Finger nach seiner Fuhre. Die Wölfe stürzten sich darauf und rissen die Hexen in Stücke.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox