Lādēšana līdzīga buršanai

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Tādu pašu teiku ir uzrakstījis Lapas Mārtiņš savā grāmatā "Pasakas un nostāsti", 1902, 48, 6. Šīs apakšnodaļas teikas ir līdzīgas iepriekšējās nodaļas (III) otras apakšnodaļas teikām. P. Š.


Rūjeniešos ir kalns: Raganu kalns. Tur agrāk raganas dedzinātas. Reiz gribējuši sadedzināt jaunu meitu, kas nemaz ragana nebijusi, tikai krustmāte viņai bijusi ragana; bet kas tad to ticējis. Kad nu sārts bijis jau gatavs un patlaban taisījušies nevainīgo dedzināt, tad teikusi vēl šos vārdus: "Ja esmu ragana, tad lai šinī vietā simts gadu ne zāle, ne smilga neaug; ja neesmu ragana, tad lai pēc trim dienām še zelta puķe, sudraba ziediem izaug un trīs dienas pastāv." Un tā nu sadedzinājuši nabadzīti. Bet — kas ir — pēc trim dienām tiesām zelta puķe, sudraba ziediem, izaugusi sārta vietā. Nu gan nožēlojuši, ka nevainīgu sadedzinājuši, bet ko tad nu vairs darīsi? Pēc trim dienām puķe atkal nozudusi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox