Raganas vajā cilvēkus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Saržantu Krišs no Blīdenes uzrakstījis teiku (Jkr. II. LP, VII, I, 543, 25 b), kur ragana sabaidījusi divus žīdus. Viņa pārvērtusies par aunu, ko žīdi ieņēmuši savā vezumā. Tur nu auns sācis augt arvien lielāks un smagāks. Šis piemērs atgādina pazīstamās velnu teikas, kur velns pārvēršas par "kustoni, kas acim redzot aug." D. Ozoliņš Jaun-Rozē uzrakstījis teiku, kur ragana apsolījusies tiesas vīrus iebaidīt un palīdzēt zemniekam, kas tiesājies ar kungu, bet zemnieka sieva no ziņkārības izjaukusi burvību (V, 26, 47). P. Š.


Tas akal bīš iekš Polijas. Zaldāts nācis uz māju. Danācis vakars un zaldāts iegāš vienā mājā naktsmāju prasīt. Mājas cilvēki gan naktsmājas nelieguši, bet bīši visi traki bēdīgi un stāstīši zaldātam, ka šiem viena ragana pavēstīsi, ka šonakt visim no vietas būšot jāmirst. Nu, zaldāts nekā nesacīš. Viņč nopircis piecas sveces un vakarā katrā istabas kaktā aizdedzināš vienu sveci, ta pats uzrausies uz krāsaugšas un aizdedzināš piekto sveci un gaidīš, kas ta te īsti būs. Visi jau bīš apgūlušies ciešā miegā, bet zaldāts negulēš. Ap pusnakti istabā ienākusi liela mella cūka, dagāsi pie vienas sveces un nodzēsusi, ta pie otras, trešās un ceturtās un visas nodzēsusi. Tik tā svece vie vais palikusi, kas bīsi zaldātam uz krāsaugšas. Bet nu cūka raususies uz krāsaugšas augšā un gribēsi to ar nopūst. Bet kā nu šī uzraususies uz krāsaugšas, tā zaldāts šai ar zobinu — žvirkst! vienu priekšas kāju no! Nu cūka kviekdama, rūkdama prom un no istabas laukā. Ta nu zaldāts ar licies pats uz auss un nogulēš līdz gaismīnai. Gaismīnā nu visi cēlušies augšā un brīnēšies, ka vē esot dzīvi gan. Bet zaldāts nu šiem stāstīš, kā viss bīš, un pēdīgi nosprieduši, ka jāmeklējot ragana rokā. Nu gāši no mājas uz māju un pēdīgi dagāši pie vienas mājas un saimnieks sacīs, ka saimnīca esot slima. Zaldāts sacīš saimniekam, lei vedot pie saimnīcas. Ka nu saimnieks ievedis, ta tik redzēši, ka saimnīcai ir viena roka nocirsta. Tā pati bīsi tā ragana. Ko nu ar šo izdarīši, to gan es vais nezinu.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox