Raganas vajā cilvēkus

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Vienā Ropažu mājā parādījušies spoki. Viņi atraisījuši kūtī lopus vaļā, nesuši traukus prom no ķēķa un nedevuši ļaudim mieru gulēt. Saimnieks atvedis uŗadņiku, lai tas izmeklējot, kas tur notiekot. Pie vakara arī uŗadņiks atnācis un aizgājis vispirms uz kūti. Bet tumsai metoties, visi lopi sprukuši vaļā briesmīgi maurodami. Uŗadņiks nu tik lūdzies, lai šo laižot laukā. Arī citur viņš nekā nevarējis izdarīt. Pēc kāda laika tai pašā mājā atnācis viens linu kulstītājs un jau no pusnakts gājis uz riju pie darba, lai gan mājenieki brīdinājuši, ka tur esot spoki. Linu kulstītājs tomēr aizgājis un pataisījis no pīlādža krietnu rungu. Noņēmis linus no ārdiem, viņš sācis kulstīt, bet tas linu kūlītis, kas palicis zemē, sācis kustēties. Viņš nelicies ne zinis un tikai strādājis savu darbu. Tad kūlītis piecēlies stāvus un sācis viņam sist pa muguru. Linu kulstītājs nu uzsaucis: "Paliec mierā!" Kūlītis tomēr nav apstājies, un kulstītājs nu paķēris savu pīlādža rungu un sācis kūlīti dauzīt. Jau pie pirmiem sitieniem no kūlīša izskrējis melns kaķis un paslēpies rijas krāsnī. Kad kulstītājs to izčakarējis no krāsns, tad kaķis uzskrējis uz ārdiem. Arī tur kaķis nav atradis miera no kulstītāja sitieniem, kamēr beidzot tam izdevies izmukt pa durvim. Kad kulstītājs gājis brokastā, tad tam stāstījuši, ka saimnieka māte esot dikti slima, kuŗa tai pašā dienā arī nomirusi. No tā laika, ļaudim par brīnumu, spoki tai mājā vairs nav rādījušies.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox