Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Smiltene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vīra māte nevarēsi vedaklas lāgā ieraudzīt. Ka vīra māte nomirusi, ta viņa savu govi atstāsi dēlam un vedakla nu sākusi govi kopt. Bet govs uzriez norāvusi pienu un nedevusi ar vairs: kop šo, kā gribi, un baŗo šo, kā gribi. Tā vedakla ilgi saturēsi vīra mātes govi, barosi un kopusi uz labāko, bet govs, kā neatlaidusi, tā neatlaidusi piena. Pēdīgi nu nosprieduši, ka govs jāved uz tirgu un jāpārdo, jo tā kā tā no viņas nekāds glabājamais lops neiznāk. Nu tā ar izdarīši: aizveduši govi uz tirgu un pārdevuši un tai pašā tirgū nopirkuši citu govi vietā, kas dau vairāk piena devusi un kas bīsi ritīga glabājama govs. Bet trešā naktī vīra māte parādīsies vedaklai sapinīs un sacīsi uz šās tā: "Kam tu mani bez pieniņa atstāji?" Nu tik vedakla sapratusi, ka vīra māte ar no govs ņēmusi savu daļu un tāpēc govs tik maz piena devusi. Un tas ir patiesīgs notikums! Eine Schwiegermutter konnte ihre Schwiegertochter nicht leiden. Als die Schwiegermutter im Sterben lag, vermachte sie ihre Kuh dem Sohn und die Schweigertochter versorgte sie. Aber das Tier gab keine Milch mehr: Man konnte sie versorgen, so gut wie man nur wollte, man konnte sie füttern, so gut wie man nur wollte. Lange Zeit pflegte und versorgte die Schwiegertochter die geerbte Kuh aufs beste. Aber sie gab und gab keine Milch. Endlich beschloss man, die Kuh auf den Markt zu bringen und zu verkaufen. Sie taten es: sie brachten die Kuh zum Markt und verkauften sie und kauften noch an demselben Tag dort eine neue, die viel Milch gab. Aber in der dritten Nacht erschien die Schwiegermutter der Schwiegertochter im Traum und sagte: "Warum hast du mich ohne Milch gelassen?" Erst jetzt begriff die Schwiegertochter, dass die Schwiegermutter von der Kuh mitgelebt hatte und dass die Kuh deshalb so wenig Milch geben konnte. Und das ist eine wahre Geschichte.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox