Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste-Pienava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienā mājā dzīvojusi sieva, liela ragana. Viņai kreima daudz, citām nekā. Reiz māju puisis, priekš saules lēkšanas, jājis no pieguļas zirgus mājā un nevilšus ieraudzījis, ka sieva, ragana, uz krustceļa kūņodamās, mētājusi rokas, saukdama: "Uz pusēm, uz pusēm!" Puisis domā: "Pag, pag, mātīte, tagad tavu amata noslēpumu zinu: jārauga, vai nevar izjaukt!" Otrā naktī puisis palaiž zirgus, pārmet apaušus pār plecu un aiziet uz krustceļu. Necik ilgi, te ragana arī klāt ar savu "Uz pusēm!" To dzirdēdams, puisis nostājas raganai pretim, mētā ir savas rokas un sauc: "Uz pusēm, uz pusēm!" Ragana tūlīt nozūd. Puisis no rīta pārdzen zirgus mājā un pakaŗ apaušus uz vadža; bet — tavus brīnumus — no apaušiem sāk piens un kreims pilēt ārā. Puisim nu bij kreima papilnam, bet raganai vairs nekā. Auf einem Bauernhof lebte eine Frau, die eine Hexe war. Sie hatte immer viel Sahne, andere dagegen nicht. Einmal erblickte der Knecht des Hofes, der noch vor dem Sonnenaufgang die Pferde von der Nachthütung heimbrachte, an der Wegkreuzung die Hexe. Sie hatte ihre Arme ausgebreitet und rief: "Zur Hälfte, zur Hälfte!" Da dachte der Knecht: "Warte du, du Weibsbild, jetzt kenne ich das Geheimnis deiner Hexerei! Ich will doch sehen, ob ich deine Pläne nicht durchkreuzen kann!" In der nächsten Nacht brachte der Knecht die Pferde zur Nachthütung, warf sich das Zaumzeug auf die Schulter und begab sich zur Wegkreuzung. Es dauerte nicht lange, da war auch die Hexe zur Stelle und begann sogleich mit ihrem: "Zur Hälfte, zur Hälfte!" Da stellte sich der Knecht der Hexe gegenüber hin, begann auch seine Arme zu schwenken und rief ebenfalls: "Zur Hälfte, zur Hälfte!" Da ist die Hexe auf der Stelle verschwunden.

Am nächsten Morgen brachte der Knecht die Pferde wieder nach Hause und hing das Zaumzeug an den Haken. Aber — o Wunder! — aus dem Zaumzeug begannen Milch und Sahne zu rinnen. Jetzt hatte der Knecht Sahne die Fülle, aber die Hexe hatte nichts mehr.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox