Raganas ceļo / Die Hexen reisen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ranka
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vienā mājā dzīvojusi māte ar meitu, un abas bijušas raganas. Reiz atkal Jāņu naktī (sa)runājušas: būšot iet nāburgos pēc sviesta. Māte vēl sacījusi: "Tagad ir izdevīgākā nakts — tagad nu iesim!" Bet mājas puisis, Pēteris, to visu uz krāsns bija noklausījies. Priekš pusnakts abas, māte un meita, aizgājušas namiņā, sataisījušas smēru: pārvilkušas zīmi pār krūtim, uzsēdušās katra uz slaucenes un izskrējušas pa skursteni ārā. Pēteris pa namiņa šķirbu visu noskatījies, ko šās darījušas, iegājis ar(ī) namiņā, pārvilcis sev ar(ī) zīmi pār krūtim, iesēdies kublā un riktīgi pa skursteni ārā. Un tā gājis šām pakaļ pa gaisu, ka mati vien kustējuši pa kublu. Bijis jāiet pa vienu lielu ezeru pāri, bet gājis, ka nemaz nemisies. Tad Pēteris iesaucies: "Ak, tu Dieviņ, kā nu man iet!" Te uz reizu plunkš! — ezerā iekšā. Uztrūcies Pēteris iebrēcies: "Kas velns man te spēra!" Kā to izteicis, tā atkal no ezera laukā un projām pa gaisu, kamēr nonācis uz lielas pļavas, kur augušas visas dzeltēnās sviesta zāles. Tur bijušas visas raganas kopā. Pēteri ieraudzījušas, sabijušās: "Kur tad tu, Pēteri, te nāci?" Bet Pēteris apsolījās nevienam to nesacīt. Un tad piepildījušas tos traukus un aizskrējušas atkal uz māju. Auf einem Hof lebten eine Mutter und ihre Tochter, beide waren sie Hexen. In einer Johanni Nacht beschlossen sie, auf dem Nachbarhof Butter zu holen. Die Mutter sagte: "Es ist die günstigste Nacht, jetzt wollen wir gehen!" Der Knecht Pēteris, der auf dem Ofen lag, hatte sie belauscht. Kurz vor Mitternacht gingen Mutter und Tochter in die Küche, bereiteten Hexensalbe zu, rieben damit ihre Brust ein, setzten sich jede auf einen Melkeimer und flogen zum Schornstein hinaus. Der Knecht, der sie durch eine Ritze beobachtet hatte, ging ebenfalls in die Küche, rieb sich mit der Salbe ein, setzte sich in einen Kübel und flog auch wahrhaftig zum Schornstein hinaus. Er musste über einen großen See fliegen. Alles verlief gut, aber Pēteris hatte Angst und rief aus: "Ach Gottchen, wie wird es mir nur ergehen!" Sogleich fiel er — platsch! — ins Wasser. Erschrocken rief Pēteris aus: "Zum Teufel, wer hat mich denn hineingeworfen!" Sobald die Worte ausgesprochen hatte, kam er aus dem See wieder heraus und flog weiter, bis er auf eine große Wiese kam, auf der alle gelben Buttergräser standen. Dort hatten sich alle Hexen versammelt. Als sie Pēteris erblickten, erschraken sie. "Wie bist du denn hierher gekommen, Pēteris?" Pēteris versprach ihnen, keinem Menschen etwas zu sagen. Sie füllten ihre Gefäße und flogen dann wieder nach Hause.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox