Raganas ceļo / Die Hexen reisen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Iecavnieki
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Reiz dzīvo saimnieks un saimniece, kas abi pilni velna. Saimnieks līgst vienu puisi — nevar gadu izdzīvot; līgst otru puisi — nevar gadu izdzīvot. Te uz reizi gadās stiprs, zaļoksnis tēva dēls, kas salielas pie pesteļa gadu pārciest. Labi, salīgst. Puisis mēdz uz kūts augšienes gulēt un nebaidās ne no viena. Tā paiet dažas dienas. Te kādu nakti kūts durvis noiet čīks! saimniece uzlien, paņem no dziedra iemauktus, uzliek puisim galvā, puisis paliek par zilu zirgu, saimniece uzlec zirgam mugurā un nu tik jāj pa purvu purviem, kamēr sajāj lielu alu. Alas priekšā piesieti lēvens zirgu. Saimniece piesien ir savu zilo un tad pazūd alā. Zilais stāv ar citiem zirgiem alas priekšā un domā šā, domā tā; beidzot tam iesitas prātā nomaukties, lai redzētu, ko šī ragana tur iekšā laba dara. Kā domājis, padarīja. Nomaucas, paliek atkal par cilvēku un nu līdīs pie alas cauruma lūrēt. Pažūr — jā — saimniece ar daudz citiem ēd, dzeŗ un lec tādu jandāliņu, it kā kājas būtu diegā pakarinātas. Uzmauc iemauktus galvā — tas pats zilais stāv atkal nevainīgi pie sētas. Bet ragana tev nezinās! Līdz iznāk, tūlīt: "Maita, vai tā tevi piesēju? Tagad, lutausi, iztaisies!" Saimniece, ragana, uzlec zilītim mugurā, slotas kāts rokā un nu tik velē un jāj, velē un jāj. Gan gadās dumbru grāvji, kuŗiem jālec pāri, gan purvi, muklāji, kuŗiem jābrien cauri, gan žagarainie čiksti, kuŗiem jātiek pāri: kā nelec, tā dod, kā nebrien, tā met, kā neiet, tā velē. Beidzot slotas kāts saplaisā, pārlūzt un zilītis nokrīt purva ceļa galā, čiksta malā, pavisam nespēkā. Tomēr raganai blakus kāda atpūta; nu nāk lietus, nu nāk krusa, beidzot sniegs ar slapdraņķi un slapina, saldina zilīti, lai vai pat zobi klabēdami izkristu.

Mājā saimniece nomauc nabadziņam iemauktus un paglabā aiz dziedra. Puisis to ievēro. Otrā naktī tas paņem iemauktus, nostājas pie kūts lūka un gaida savu vakarējo jātnieci. Kā šī ap pusnakti nu domā līst pēc iemauktiem, tā puisis krapts! uzmauc pašai iemauktus galvā. Un nu velē un jāj un sit un dīda tik briesmīgi, lai uz vietas paliktu. Kad šī nu beidzot tik nokususī, ka nespēj ne elst, ne pūst, tad puisis nomauc iemauktus un palaiž. Saimniece ieskrien pie saimnieka un pastāsta, kā izgājis. Saimnieks to dzirdēdams, purina galvu sacīdams: "Nekas, kad tā ne, tad rītu izlikšos nomiris. Aiznes manu zārku uz riju un sūti nākošo nakti puisi, lai mani vāķētu." No rīta saimnieks atstiepies: zārku nones rijā un puisim jāiet par līķa sargu. Pa dienu puisis sēž nomirējam vai pat uz deguna, bet pa nakti tā ne: viņš nosēžas ārpus rijas tiešām pie lodziņa. Nāk pusnakts — lērums kājās, jo saimnieks atdzīvojies un velnu sanāk pilna rija. Visi meklē puisi rokā, bet puisis tamēr pa lauku laukiem uz citām mājām projām un nenāk vairs ne lūdzams pie velna saimnieka kalpot.

Es lebten einmal ein Bauer und eine Bäuerin, die beide mit dem Teufel im Bunde waren. Der Bauer verdingte einen Knecht — dieser blieb kein ganzes Jahr bei ihm. Er verdingte einen anderen — auch der verließ ihn vor Jahresfrist. Aber da fand sich ein junger kräftiger Bursche, der beweisen wollte, dass er es ein ganzes Jahr bei dem Hexenmeister aushalten würde. Gesagt, getan. Er verdingte sich. Der Bursche pflegte auf dem Stallboden zu schlafen und fürchtete sich vor nichts. So vergingen einige Tage. Eines Nachts aber öffnet sich knarrend die Stalltür. Die Bäuerin kommt herangekrochen, legt dem Burschen Zaumzeug an, so dass er sich in ein blaues Pferd verwandelt. Dann springt sie auf seinen Rücken und reitet nun über Sümpfe und Moore, bis sie vor eine große Höhle kommt. Davor sind viele Pferde angebunden. Die Bäuerin bindet nun auch ihr blaues Pferd fest und verschwindet dann in die Höhle. Das blaue Pferd steht mit den anderen Pferden vor der Höhle und denkt über alles nach. Schließlich fällt es ihm ein, aus dem Zaumzeug zu schlüpfen, um nachzusehen, was die Hexe in der Höhle tut. Gedacht, getan. Sogleich verwandelt er sich wieder in einen Menschen zurück und schleicht an den Eingang der Höhle: Ja, seine Bäuerin isst und trinkt zusammen mit vielen anderen und dreht sich dann in einem so tollen Tanz, dass man glauben könnte, ihre Beine seien an einen Faden aufgehängt. Nun zieht er sich das Zaumzeug wieder über den Kopf: Schon steht das blaue Pferd wieder ganz unschuldig am Zaun. Aber die Hexe hat alles beobachtet. Sobald sie herauskommt, herrscht sie das Pferd an: "Du Aas, hatte ich dich denn so angebunden! Jetzt kannst du was erleben!" Die Hexe besteigt das blaue Pferd, ergreift einen Besenstiel und reitet los: Sie reitet und prügelt, reitet und prügelt. Unterwegs muss es Gräben überspringen, Moore und Sümpfe überqueren und durchwaten: Sobald es nicht springen will, prügelt sie es, sobald es nicht waten will, prügelt sie es, sobald es nicht weiter laufen will, prügelt sie es. Schließlich zersplittert der Besenstiel und das blaue Pferd fällt erschöpft am Rande des Moores hin. Aber wie soll man sich denn in der Nähe einer Hexe erholen? — Es beginnt zu regnen, zu hageln, schließlich beginnt es zu schneien: Das Gras wird so feucht und kalt, die Zähne klappern so, dass man annehmen muss, sie würden herausfallen.

Zu Hause nimmt die Bäuerin dem Armen das Zaumzeug ab und hängt es an die Wand. Der Bursche merkt sich das. In der nächsten Nacht nimmt er es, stellt sich an die Bodenluke und wartet auf seine Reiterin. Als sie um Mitternacht erscheint und nach dem Zaumzeug langen will, streift der Bursche ihr blitzschnell den Zaum über den Kopf. Und nun reitet und schlägt und prügelt er sie so, dass sie bald alle Viere von sich strecken müsste. Als sie schließlich so müde geworden war, dass sie nicht mehr schnaufen konnte, nahm der Bursche ihr das Zaumzeug wieder ab und ließ sie laufen. Die Bäuerin eilte zu ihrem Mann und erzählte ihm, wie es ihr ergangen war. Als der Bauer das hörte, schüttelt er nur den Kopf und sagte: "Nun, macht nichts — wenn es nicht geht, so will ich mich morgen tot stellen. Lass meinen Sarg in die Korndarre tragen und gib dem Knecht den Auftrag, bei mir die Totenwache zu halten." Am nächsten Morgen lag der Bauer ausgestreckt da. Der Sarg wurde in die Korndarre geschafft und der Knecht musste die Totenwache halten. Tagsüber saß er direkt vor der Nase des Verstorbenen, aber in der Nacht, da tat er das nicht, sondern setzte sich draußen vor das Korndarrenfensterchen hin. Um Mitternacht ging es denn auch los: Der Bauer wurde wieder lebendig und die Korndarre füllte sich mit Teufeln. Alle suchten nach dem Knecht, aber dieser rannte über Felder und Wiesen zum Nachbarhof und ließ sich bei dem Teufelsbauer nicht mehr blicken.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox