Raganas ceļo / Die Hexen reisen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Lieģi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie viena saimnieka dzīvojis puisis, vārdā Pēteris. Šis bija ļoti nonīcis, novārdzis. Vienu dienu uz lauka strādājot, pienāca ciemiņa puisis pie viņa un, Pēteri tādu novārgušu redzēdams, ieteicās: "Vai, kāds tu ļoti novārdzis un nogājis izskaties! Vai tev saimnieks nemaz nedod ēst jeb tev pārlieku gŗūti darbi? Saki man, kas tev īsti par nelaimi ir. Tevi nemaz nevar saukt par Pēteri, bet par Vārgu Pēterīti."

"Kā nebūšu novārdzis — saimnieka māte ik naktis jāj mani. Tikko esmu iemidzis, te viņa klusi pienāk pie manis, uzmauc man iemauktus galvā un es tūliņ topu par melnu zirgu. Tad viņa man sēžas mugurā un jāj pa pasauli. Un tā viņa mani jāda ik naktis."

"Neesi jel muļķis! Vai zini ko? Man tevis gaužam žēl — mitosim vietas! Nāc tu pie mana saimnieka, es iešu pie tava. Gribu redzēt, vai vecā ragana ar mani arī tā varēs jokoties: tāpat jādelēt kā tevi?"

Labi — viņi tanī pašā dienā samitojās. Tūliņ pirmā naktī saimnieka māte pienāca itin klusu pie puiša gultas un uzmauca iemauktus viņam galvā. Puisis arī ļāvās un likās cieti aizmidzis. Tiklīdz kā vecene iemauktus bija uzmaukusi, te tūliņ puisis palika par skaistu, melnu zirgu. Vecene nu sēdās melnelim mugurā un aizjāja no mājām projām. Viņa aizjāja pie kādas tumšas, zemē iegrimušas pils. Vecene piesēja savu melno pie koka, kur jau daudz tādu zirgu atradās piesieti, un iegāja pilī. Bet ko melnais dara? Šim paliek gaŗš laiks pie koka piesietam gaidot. Viņš nomaucās un gāja pie pils loga skatīties, ko vecene iekšā dara. Viņš redzēja pa logu lielu pulku velnu pilī, kas visādi iekšā trakoja un ērmojās; starp šiem arī redzēja savu jājēju, saimnieka māti. Piepēži viens velns uzsauca: "Bērniņi, līksmojieties, bet apskatait arī savus zirgus!" Puisis, to izdzirdis, tūliņ skrēja atpakaļ pie minētā koka un iebāza galvu iemauktos. Velni tur pilī trakoja un maisījās līdz pat pusnaktij. Tiklīdz gailis padziedāja, te visi bija atkal zirgos un katrs aizjāja uz savām mājām. Otru nakti vecene tāpat klusinām pienāca pie puiša gultas un mauca viņam iemauktus galvā, bet puisis neļāvās uzmaukties, saķēra iemauktus un uzmauca tos vecenei pašai galvā. Vecene tūliņ palika par skaistu, melnu ķēvi. Puisis sēdās ķēvei mugurā un nojāja pie kalēja. Viņš lika kalējam piesist savai ķēvei podu gŗūtus pakavus, itin sarkanus nodedzinātus. Kalējs nodedzināja pakavus itin sarkanus kā uguni un tad lika ķēvei pie kājām. Kas ķēvei par lielām sāpēm! Ķēve gan sprauslāja, spārdījās, bet tas nekā nelīdzēja. Kad ķēve bija apkalta, tad puisis vēl labi izjājās un tad laida uz mājām. Tūliņ arī gailis padziedāja — ķēve krita savā gultā — palika atkal par veceni, visas četras izstiepa un bija pagalam.

Ein Bauer hatte einen Knecht namens Pēteris. Dieser war sehr ausgemergelt und kraftlos. Während er eines Tages auf dem Acker arbeitete, kam der Knecht des Nachbarn zu ihm, und da er Pēteris so entkräftet sah, rief er: "Oh weh! wie ausgemergelt und heruntergekommen siehst du aus! Gibt dir denn dein Bauer gar nichts zu essen oder hast du zu schwere Arbeit? Sag mir, was dich quält. Dich kann man ja gar nicht mehr Pēteris, sondern nur noch Vārgu Pēteris (der schwache Pēteris) nennen."

"Wie sollte ich nicht entkräftet sein, die Mutter des Bauern reitet Nacht für Nacht auf mir herum. Kaum bin ich eingeschlafen, so kommt sie zu mir, legt mir einen Zaum an und aus mir wird sogleich ein hübsches schwarzes Pferd. Dann setzt sie sich auf meinen Rücken und reitet auf mir in die Welt hinaus, und das treibt sie mit mir jede Nacht."

"Sei doch nicht dumm! Weißt du was, du tust mir leid, wollen wir einen Tausch machen! Komm du zu meinem Bauern, ich will zu deinem gehen. Ich will doch sehen, ob die Hexe sich mit mir denselben Spaß erlaubt, mich ebenso wird reiten können wie dich."

Gesagt, getan. Sie tauschten noch am selben Tage. Gleich in der ersten Nacht kam die Mutter des Bauern ganz leise ans Bett des Knechtes und warf ihm den Zaum über den Kopf. Dieser ließ es zu und stellte sich so, als schliefe er fest. Kaum hatte ihm die Alte den Zaum angelegt, nahm er die Gestalt eines hübschen schwarzen Pferdes an. Dann setzte sich die Alte auf seinen Rücken und ritt mit ihm davon. Sie ritt zu einem dunklen Schloss, das in die Erde versunken war. Dort angelangt, band sie ihren Rappen an einen Baum, an dem schon viele solcher Pferde befestigt waren und ging in das Schloss. Aber was tat der Rappe? Er fand es langweilig, am Baum festgebunden zu warten. Er entledigte sich seines Zaums und ging ans Schlossfenster, um zu schauen, was die Alte drinnen bewerkstellige. Durchs Fenster sah er eine große Menge, die vom Teufel besessen war, die drinnen allerhand Tollheit und Unfug trieben; unter ihnen sah er auch seine Reiterin, die Mutter seines Bauern. Plötzlich rief einer der Teufel: "Kinder, freut euch eures Lebens, aber seht auch nach euren Pferden! Als der Knecht das gehört hatte, lief er eilends zu dem erwähnten Baum zurück und steckte seinen Kopf in den Zaum. Die Teufel aber tollten und tobten bis zur Mitternacht. Kaum hatte der Hahn gekräht, als alle wieder auf ihren Pferden saßen und jeder in sein Gesinde ritt. In der nächsten Nacht kam die Alte ebenso leise ans Bett des Knechtes und warf ihm wieder den Zaum über den Kopf, aber diesmal ließ er sich nicht zäumen; er packte den Zaum und warf ihn der Alten selbst über den Kopf. Diese verwandelte sich sofort in eine hübsche schwarze Stute. Der Knecht schwang sich auf ihren Rücken und ritt zum Schmied. Diesem befahl er, seine Stute mit ein Liespfund schweren Hufeisen zu beschlagen, die bis zur Rotglut erhitzt waren. Der Schmied erhitzte die Hufeisen, bis sie durch und durch glühend rot waren. Dann schlug er sie der Stute an die Füße. Oh - das tat der Stute aber weh! Sie schnaufte wehleidig und schlug nach allen Seiten aus, aber das half ihr alles nichts. Als die Stute beschlagen war, ritt der Knecht sie noch nach Herzenslust und galoppierte dann mit ihr heim. Gerade krähte der Hahn, die Stute sank auf ihr Bett und wurde wieder die Alte. Dann aber streckte sie alle viere von sich und war mausetot.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox