Raganas vēmekļi

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Otrā variantā no Smiltenes ir tikai minēts, ka vārtu stabs bijis apvemts. P. Š.


Vienam saimniekam nīkuļojuši lopi. Kūtī saimnieks uzgājis vairāk reizes baltus vēmeklus. Bijis skaidrs kā diena, ka uz kūti nāk raganas lopus slaukt. Saimniekam arī viens gudrinieks izmācījis, kā lai dara, ja vēmeklus atrod. Gavēnī atkal bijusi pievemta kūts. Aitu aizgaldas vārtiņi bijuši novemti gluži balti. Saimnieks paķēris cirvi, sacirtis vārtiņus un ugunī iekšā! Te — kur nākusi, kur ne — plesku pleskām skrējusi nejauka vecene un lūgusi dzert. Bet saimnieks jau tos niķus zinājis un zvēlis vecenei ar mietu pa sāniem. Sadevis vecenei labi pa muguru un iztriecis no mājas. No tās reizes nelabums bijis no mājas laukā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox