Raganu nāve / Das Sterben der Hexen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste-Pienava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Cik daudzreiz kaimiņu saimnieces nebij lādējušas veco Krēniņeni, kad manīja, ka piens atkal un atkal govim noburts; cik dažreiz sievas nebij kvēpinājušas Krēniņenes dvēseli skurstenī, gan laukā; Krēniņene tomēr dzīva, kā dzīva. Bet reiz katrai lietai mērs piepildās līdz malai. Arī Krēniņene varējusi tikai tamēr burt, kamēr ļaunais to atvēlējis, jo kādā šaušalīgā naktī vecā ragana mežā tā nolīgusi ar velnu. Vēlāk šī gan nožēlojusi, ka nav ar velnu mazākais 29 gadus nolīgusi burt; bet, kad ļaunajam par to minējusi, tad dabūjusi tādu atbildi: "Ko nu par tādām lietām līgt? Kad iešu dvēselei pakaļ, tad jānāk!"

Tā arī noticis. Vienu nakti Krēniņš ar mazu meiteni vēl bijis kājup, kad velns klauvējies pie durvim. Krēniņš domā, ka kāds kaimiņš atnācis, un tādēļ sūtījis mazo meiteni durvis attaisīt. Meitene atvērusi durvis un jautājusi: "Vai esi Indžus jeb Pēčus?" Bet brīnumi! nevienas atbildes, neviena cilvēka; tikai uz jumta ermīga krikšķēšana, brakšķēšana. Meitene izbijusies un aizmetusi krustu; bet tai acumirklī sacēlies tāds briesmīgs viesulis, kā kad visas durvis no eņģēm izceltas un ēkas jumts nocelts. Krēniņš izbailēs skrējis savu sievu modināt, bet šī stenējusi, staipījusies, vaidēdama: "Nu jāiet, nu jāiet!" Pēc laba laika viesulis nostājies; raganai arī sāpes aprimušas. Otrā naktī, tai pašā laikā, kāds atkal dauzījies. Krēniņene nu ātri posusies pa durvim laukā un noņurdējusi: "Nelīdz, jāiet! nebūtu vakar meitene krustu aizmetusi, tad jau vakar būtu aizgājusi!" Krēniņš gan steidzies sievai pakaļ, bet atradis priekšnamā nomirušu.

Oft verfluchten die Bäuerinnen der Nachbarschaft die alte Bäuerin von Krēniņi, wenn sie merkten, dass ihre Kühe wieder einmal verhext worden waren. Oft hatten sie die Seele der Alten sowohl im Schornstein als auch auf dem Feld auszuräuchern versucht, aber sie war noch immer am Leben. Einmal wird jedoch jedes Maß voll. Auch die alte Krēniņene. konnte ihre Hexenkünste nur so lange treiben, wie der Böse es ihr erlaubte, denn sie hatte in einer furchtbaren Nacht mit dem Teufel im Walde einen Vertrag geschlossen. Später bereute sie sehr, dass sie von dem Teufel nicht wenigstens 29 Jahre gefordert hatte; als sie davon angefangen hatte, hatte der Teufel jedoch geantwortet: "Was soll man über solche Dinge reden! Wenn ich kommen werde, um deine Seele zu holen, musst du mir folgen!“

Und so geschah es auch. Eines Nachts war der alte Krēniņš. mit einem Mädchen noch wach. Da klopfte der Teufel an der Tür. Krēniņš. dachte, ein Nachbar sei noch spät gekommen und schickte das Mädchen, die Tür zu öffnen. Es öffnete und fragte: "Bist du Indžus oder oder Pēčus?" Aber sonderbar: keine Antwort war zu hören, kein Mensch zu sehen. Nur auf dem Dach war ein merkwürdiges Knacken und Krachen zu wahrzunehmen. Das Mädchen erschrak und bekreuzigte sich; in demselben Augenblick brach ein furchtbarer Sturm aus, es schien, dass alle Türen aus den Angeln gehoben und das Dach davongetragen werden würden. Krēniņš. erschrak gewaltig und beeilte sich, seine Frau zu wecken. Aber sie wand sich in ihrem Bett und stöhnte: "Jetzt muss ich gehen, jetzt muss ich gehen!" Nach einer Weile hatte sich der Sturm gelegt. Da wichen auch die Schmerzen, die die Hexe gequält hatten. In der nächsten Nacht rüttelte jemand um die gleiche Zeit an der Tür. Die alte Krēniņene. beeilte sich, das Haus zu verlassen, wobei sie bei sich murmelte: "Jetzt hilft nichts mehr, jetzt muss ich gehen. Hätte das Mädchen sich gestern nicht bekreuzigt, dann wäre ich schon gestern gegangen!" Krēniņš eilte seiner Frau nach. Er fand sie vor der Tür — tot.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox