Rīgas apriņķis / Kreis Riga

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Turaidas pils rakstvedis Greifs zviedru un poļu kaŗa laikā atradis pils tuvumā mazu meitenīti, tikai dažus mēnešus vecu, kas jau bijusi pus badā mirusi. Viņš to paturējis par savu audžu meitu, licis nokristīt par Maiju un tā izaugusi par skaistu un godīgu jaunavu. Maiju iemīlējis Siguldas jaunais dārznieks Heils un abi jaunie cilvēki satikušies pa vakariem Gūtmaņa alā. 1620. g. 6. augustā Maija dabūjusi no Heila ziņu, lai šodien viņa atnākot uz minēto alu jau tūliņ pēc pusdienas, jo vakarā viņam nebūšot vaļas, Maija arī aizgājusi kopā ar Greifa meitenīti Lentu, kas bijusi tikai 8 gadi veca. Vakarā dārznieks Heils atskrējis uz Turaidu un paziņojis, ka Maija Gūtmaņa alā esot nogalināta. Arī mazā Lenta nav vēl atgriezusies mājā. Tai pašā vakarā tiek ziņots par slepkavību vietējam tiesnesim, kas arī tūliņ nākošā rītā ierodas Turaidā. Pirmās aizdomas krīt uz pašu Heilu, lai gan tas ir pazīstams par godīgu cilvēku. Turaidas kungs Šildhelms, kas pats gulējis slims, liek ziņot tiesnesim, lai griežot vērību uz diviem poļu armijas dezertieŗiem, Jakubovski un Skudrīti (Skudritz), kas jau divi gadi pie viņa esot dienējuši, bet abi esot pazīstami kā dzērāji un palaidņi. Skudrītis arī pats esot pie viņa atnācis un gribot dot liecību par to, ko viņš par to lietu zinot. Skudrītis arī tūliņ tiek saukts uz tiesu. Viņš stāsta, ka Jakubovskis esot tūliņ iemīlējis Maiju, kā tik še uz Turaidu atnācis. Priekš trim mēnešiem viņš esot arī runājis ar Maiju un solījies to precēt, bet tā esot viņu noraidījusi, sacīdama, ka viņa jau ar Heilu esot saderinājusies. Jakubovskis esot ļoti dusmīgs cilvēks un nu gribējis par to atraidījumu atriebties. Viņš nu pārrunājis arī šo: aizmānīšot Maiju uz Gūtmaņa alu un tur abi to jaunavu izvarošot. Viņš arī esot it kā Heila vārdā ziņojis Maijai. Viņi abi esot pa priekšu aizsteigušies uz alu un paslēpušies krūmos. Kad atnākusi Maija, tad Jakubovskis tai aizstājies priekšā un ar rupjiem vārdiem izteicis savu ļauno nodomu. Jaunava gan turējusies pretī, bet Jakubovskis esot bijs ļoti stiprs cilvēks un nogāzis viņu gar zemi. Tad Maija lūgusies, lai laižot šo vaļā, šī došot viņam tādu apburtu lakatiņu, kas sargājot cilvēku no visiem ievainojumiem. Ja šis neticot, lai lūkojot šai cirst ar zobenu. Jakubovskim bijis zobens pie sāniem un tas arī tūliņ cirtis, pēc kam Maija nokritusi gar zemi un asinis sākušas plūst no viņas kakla. Tai brīdī Skudrītis dzirdējis kliedzienu aiz sevis, kas laikam nācis no mazās Lentas. Pēc šīs slepkavības Jakubovskis bijis ļoti uztraukts, ieskrējis mežā un aizliedzis Skudrītim tuvumā nākt. Šorīt viņš esot to atradis mežā pakārušos. Nevainīgais Heils nu tūliņ atlaists no apcietinājuma, bet arī Skudrītis, par ko pat Heils un Greifs aizlūgušies, ticis pēc četriem mēnešiem izlaists no cietuma. Turaida. Der Schlossschreiber Greif vom Schloss Turaida (Treyden) fand zur [Zeit] des schwedisch-polnischen Krieges in der Nähe des Schlosses ein kleines Mädchen, das nur einige Monate alt und schon halb verhungert war. Er nahm sie als Pflegetochter an, gab ihr den Namen Maija und ließ sie taufen. Maija wuchs zu einer schönen und tugendhaften Jungfrau heran. Der junge Gärtner Heil aus Sigulda (Segewold) verliebte sich in Maija und die beiden jungen Menschen pflegten sich abends in der Gutmannshöhle zu treffen. Am 6. August 1620 erhielt Maija eine Botschaft Heils, in der er sie bat, schon am Nachmittag zur Gutmannshöhle zu kommen, da er am Abend keine Zeit haben würde. Maija ging zusammen mit Lenta, dem achtjährigen Töchterchen Greifs, zu der Höhle. Am Abend kam der Gärtner Heil angelaufen und berichtete, dass Maija in der Gutmannshöhle ermordet worden sei. Auch die kleine Lenta war nicht nach Hause zurückgekehrt. Noch an demselben Abend wurde dem alten Richter des Ortes von der Ermordung Mitteilung gemacht. Der Richter traf gleich am nächsten Morgen in Turaida ein. Der erste Verdacht fiel auf Heil selbst, obwohl er als ehrlicher Mensch bekannt war. Der Schlossherr von Turaida, Schildhelm, der selbst am Krankenbett gefesselt war, lenkte die Aufmerksamkeit des Richters auf zwei Deserteure der polnischen Armee, Jakubowski und Skudritz, die bereits zwei Jahre bei ihm gedient haben, aber große Trinker und Weiberhelden seien. Skudritz sei selbst zu ihm gekommen und sei bereit, Zeugnis abzulegen und alles zu sagen, was ihm über die Sache bekannt sei. Skudritz wurde vor den Richter bestellt. Dort berichtete er, Jakubowski habe sich sofort in Maija verliebt, als er nach Turaida gekommen sei. Vor drei Monaten habe er Maija einen Heiratsantrag gemacht, aber Maija habe ihn abgewiesen mit der Begründung, dass sie bereits mit Heil verlobt sei. Jakubowski sei ein jähzorniger Mann und habe sich wegen der Abweisung rächen wollen. Er überredete Skudritz, mit ihm zur Gutmannshöhle zu gehen, wo sie beide das Mädchen vergewaltigen wollten. Er habe denn auch in Heils Namen an Maija die Botschaft geschickt. Die beiden Männer seien dann vorausgeeilt und haben sich im Gebüsch an der Höhle versteckt. Als Maija gekommen sei, sei Jakubowski ihr in den Weg getreten und habe ihr mit groben und beleidigenden Worten seine Absicht kundgetan. Wohl habe sich das Mädchen gewehrt, aber Jakubowski sei ein sehr starken Mann, er habe sie zu Boden geworfen. Da hat Maija ihn angefleht, sie doch loszulassen, dafür wolle sie ihm ein Tüchlein schenken, das vor allen Verwundungen schützen könne.

Wenn er es nicht glauben wolle, könne er es ausprobieren und sie ruhig mit seinem Schwert zu verletzen versuchen. Jakubowski hatte sein Schwert an der Seite, er zog es und schlug zu. Maija fiel zu Boden, und das Blut begann aus ihrem Hals zu strömen. In dem Augenblick hörte Skudritz einen Schrei hinter sich, den wahrscheinlich die kleine Lenta ausgestoßen hatte. Nach dem Mord ist Jakubowski sehr aufgeregt in den Wald gelaufen. Heute morgen habe man ihn gefunden — er hatte sich aufgehängt. Der unschuldige Heil wurde sogleich freigelassen, aber auch Skudritz, für den Heil gesprochen hatte, wurde vier Monate später aus dem Gefängnis entlassen.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox