Madonas apriņķis

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Lejas pils drupas vēl tagad redzamas dzimtskunga dārzā, lai gan to nav daudz. Zem mūŗiem esot pagrabs, tur varot ielaist piecas asis gaŗu kārti. Pagrabā atrodoties veclaiku lietas: lielgabali, plintes, zobini, šķēpi — arī karietes, ar kuŗām vecie kungi braukuši. Nebēdnieki reiz atrakuši pagrabam caurumu lielāku un tad iemetuši akmeni. Kad tas apakšā nokritis, viss kalns nodimdējis. Laiduši vējlukturi ar aizdedzinātu sveci iekšā, bet svece tūliņ apdzisusi. Pie cauruma nevarējuši stāvēt nelaba gaisa dēļ, tāpēc aizbēruši caurumu atkal cieti. Bet kungi dabūjuši to zināt, likuši caurumu pavisam aizmūrēt. Dārzā redzams vēl kaps. Kapa akmenim ir virsraksts, ka tur paglabāts kāds ģenerālis ar savu sulaini.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox