Valmieras apriņķis

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Valmieras apriņķī caur Stākenbergas pagastu tek maza Iģes upīte, apskalodama dažus jaukus līčus. Visjaukākais līcis minētā pagastā ir starp V. Curkina, V. Laura un J. Laura mājām. Šo līci Iģes kreisā pusē ierobežo prāvs mežiņš pakalniņā. Mežā atrodas vairāk paaugstinājumu, par kapu vietām tos dēvē. (Reiz turpat arī patiesi atrasts miroņa galvas kauss.) Līci upītes labā pusē ierobežo V. Laura tīrumi. Vienā tīrumā upītes līkumā redzams trīsstūrīgs mājas pamats, to teic par senās Babītes pils pamatu. Šī pils, kā no pamata redzams, tā celta, ka trīs stūri atrodas Iģes upītes krastā. No pils vietas ceturtdaļu versti uz leju bija redzams vēl gadu desmit atpakaļ upītes vidū naglām sasists stabs. Pie šā staba esot noziedznieki nāvi cietuši, viņu tādēļ arī sauca par nāves stabu. Kādas 5–6 pūrvietas no pils augšpusē, V. Curkina tīrumā, Iģes kreisais krasts ir apmūrēts 6–7 asis gaŗumā. Priekš 6 gadiem šinī mūrī izraka caurumu. Mūrim virskārta mūrēta no māliem, ķieģeļiem, akmeņiem, vidējā kārta no kaļķu putras lieta, bet apakšējā varēja būt 1½ pēdas bieza. Curkina mājas tīrumā redzami vairāk māju pamati. Izdegušu gruvešu starpā atrasti vairāk naudas gabali no 16. gadusimteņa. Babītes pils apkārtnē uzietas lodes, gan sasistas, gan veselas. Viens kurpnieks uzgājis lielgabala dibenu. Divi verstes jeb drusku vairāk no Babītes pils vietas lejup, Iģes kreisā krastā, Vīķu pagastā rāda mazu paaugstinājumu, par kaŗa nometni to sauc. Citi teic, ka še ļaudis no kaŗa briesmām slēpušies, citi atkal, ka še bijusi kareivju nometne.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox