Talsu apriņķis

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Uz Talsu Klosteŗa kalna senāk esot bijusi pils. Šī pils vienā naktī nogrimusi ar visiem saviem iedzīvotājiem. Tikai mazs, skurstenim līdzīgs caurumiņš atlicies tanī vietā. Pa caurumiņu dūmi redzēti uzkāpjam. Apkārtnieki, gribēdami pārliecināties, vai pils iedzīvotāji vēl pie dzīvības, nolaiduši virvē iesietu jaunekli pa caurumu. Bet jauneklis atvilkts atpakaļ mēms un nezinājis nekā stāstīt. Beigās nolaista pīle, kas iznākusi pa zemes apakšu ezerā. Nu ziņkārīgie raudzījuši ezera dibenu izpētīt. Labi peldētāji atraduši šaušalīgus bezdibeņus un beigās arī lielu, ēkai līdzīgu akmeni. Gabaliņu no akmeņa uzieti dzelzs vārti, kas ar labāko gribu nav bijuši attaisāmi. Kādu pusversti no pils ezera atrodas Talsu muižas ezers. Šiem diviem kaimiņiem vajagot katru gadu vienai dzīvībai par upuri krist. Ja ilgāku laiku viens nebūtu slīcis, tad abi sākot briesmīgi kaukt. Pēc kaukšanas kādam cilvēkam nāve gaidāma. Reiz aruši divi puiši Talsu muižas ezera tuvumā. Te ezers sācis kaukt. Vienam arājam acumirklī uznācis tāds prieks peldēties, ka atstājis arklu un devies ūdenī. Otrs gan raudzījis viņu atturēt, bet tas nelīdzējis. Knapi iesācis peldēt, te arī nogrimis. Kaukšana tūdaļ apstājusies. Abi ezeri senāk bijuši savienoti caur mazu upīti, kas tagad aizmilzusi. Talsi senāk esot bijuši ar Rīgu vienā lielumā. Pastendē bijis pasta nams un Vilkumuižā cietums. Bet kaŗi esot nopostījuši pilsētu.

Talsu sudmalu kalnā esot atrasts arī gaņģis ar dzelzs vārtiem. Aiz kr. talsinieku Dzelzciema sākas muklains purvs, kas ir jūdzes 3 gaŗš. Šis purvs esot bijis dziļš ezers. Bet kādā dienā ezers aizgājis pa gaisu uz jūŗu, atstādams neauglīgus muklājus un avotus.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox