Talsu apriņķis / Kreis Talsi

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Renda
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos Sabile bijusi īsti liela pilsēta, Kurzemes galvaspilsēta. Viņa stiepusies no tagadējā Sabiles miesta līdz Valgales Dižai muižai, līdz Valgales Jaunās muižas pils kalnam, līdz Ventas upei iepretim Veģu muižai. Veci ļaudis esot redzējuši daudz krāšņu drupu upes ielejā pie Valgales Jaunās muižas Pils un Baznīcas kalna apkārtnē. Daudzi Valgales saimnieki vēl esot lauzuši krastmalās akmeņus un stieģeļus gan savām, gan kungu ēkām. Kaŗi esot saraukuši Sabili tik mazu kā tagad. Uz dažām drupām vēl augot gobas atliekas no viņiem laikiem. No pils kalna, kur atrodas Rendas Valdatu mājas, gājis lielceļš gar Abavas krastu uz Valgales un Sabiles pilim; bet otrpus upes gājis gar krastu cits lielceļš uz Sabiles pilsētu. Šos abus ceļus esot savienojis tas ceļš, kas no tagadējām mežkunga mājām, Krojām, pāri pa Abavu gājis. Kur tagad mežkunga mājas, tur toreiz gar ceļu malām gan arī visgar upi līgojies liels, biezs mežs un mežā slēpušies laupītāju papilnam. Visi šie ceļi, kā arī upes tiltu baļķi, vietvietām ir atliekas no tiem laikiem, kad šejienieši kaŗojuši ar vāciešiem. Vācieši nākuši Sabili iekaŗot, bet šejienieši uzbrukuši starp Kroju un Taleju mājām vienam vācu kungam, ietriekuši to Abavā un noslīcinājuši. Vēl dažus gadus atpakaļ vecieši runāja, ka Abavas dzelmē varot šitā kunga karītes riteņus redzēt. Otrs šejieniešu kaŗa pulks cīnījies ar vāciešiem pie Veģu muižas un arī iedzinis Abavā, apslīcinādams veseli septiņsimti vāciešu. Pēc uzvaras latvieši lielījušies: "Nu mēs uz Sabiles tilta pariposim ar vācu galvām." Sabile, 1. In alten Zeiten soll Sabile eine recht große Stadt und dazu die Hauptstadt von Kurland gewesen sein. Sie erstreckte sich von dem heutigen Flecken Sabile bis Dižā muiža in Valgale, weiter bis zum Schlossberg der Jaunā muiža von Valgale und bis zur Venta gegenüber Veģu muiža. Viele alte Leute haben noch Ruinen prächtiger Häuser im Flusstal bei Valgale und in der Nähe des Schlosses von Jaunā muiža (Neugut) sowie in der Gegend des Kirchberges in Erinnerung behalten. Viele Bauern von Valgale haben von diesen Mauerresten Steine und Ziegel für ihre eigenen Gebäude genommen. Kriege sollen Sabile auf die heutige Größe des Städtchens gebracht haben. Von dem Burgberg, auf dem sich heute der Valdati-Hof von Renda befindet, soll eine Straße am Ufer der Abava entlang nach den Burgen von Valgale und Sabile geführt haben. Am anderen Ufer des Flusses verlief eine andere große Landstraße, die nach Sabile führte. Beide Straßen wurden durch eine dritte, die von dem heutigen Forstmeisterhof Kroja über die Abava führt, verbunden. Dort, wo heute der Forstmeisterhof liegt, erstreckten sich damals auf beiden Seiten der Straße große Wälder. In den Wäldern hausten viele Räuber. Die Straßen und die an manchen Stellen noch gefundenen Brückenbalken sind Überreste aus der Zeit, als die Bewohner jener Gegend gegen die Deutschen Krieg führten. Die Deutschen waren gekommen, um Sabile einzunehmen, aber die Hiesigen überfielen zwischen Kroja und Tale ja einen deutschen Herrn, jagten ihn in die Abava und ließen ihn dort ertrinken. Noch von einigen Jahren haben alte Leute erzählt, dass man die Räder der Kutsche des deutschen Herrn noch auf dem Grund der A. sehen könne. Eine andere Kriegerschar der Hiesigen kämpfte in der Nähe des Veģi-Gutes gegen die Deutschen und trieb sie ebenfalls in die Abava, wobei siebenhundert Deutsche ertranken. Nach dem Sieg prahlten die Letten: "Jetzt können wir auf der Brücke von Sabile mit den Köpfen der Deutschen Ball spielen."
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox