Tukuma apriņķis / Kreis Tukums

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Džūkste-Pienava
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos viena māte dienas vidū sēdējusi Spirgus pils dārzā ar savu 4–5 gadu veco bērniņu un stāstījusi tam pasakas. Viņai tā stāstot, mazs mākulītis it nejauši savilcies un nostājies šņākdams taisni pār Spirgus pili. Māte gar bērnu nodarbodamās, tūdaļ neesot ievērojusi bīstamo šņākšanu un kaukšanu, bet tikai tad apklausījusies, kad bērniņš jautājis: "Māmuliņ, klausies, kāds troksnis. Saki man, vai tā nav vērša baurošana? Man bail — bēgsim istabā!"

Mākonis, niknai vētrai plosoties, stāvējis veselu dienu un nakti pār pili, gan vilcies uz augšu, gan šāvies uz zemi. Beigās mākonis pārvērties ogles melnumā un tad ar varenu troksni gāzies zemē, taisni pilij virsū. Acumirklī pils nogrimusi ar visiem saviem iedzīvotājiem un tai vietā ieradies bezdibens, ko vēl šodien rāda. Skaidrā saules gaismā varējuši bezdibenī skursteņus redzēt.

Bet neba ļaudis par pils nogrimšanu vien dabūjuši izbrīnēties; pēc pāra nedēļām parādījies vēl akmeņa stabs ar svešādiem rakstiem. Šis stabs izcēlies no tās vietas, kur tie skursteņi redzēti. Pareģi stāstījuši, ka pils atkal pacelšoties, ja tik atradīšot tādu cilvēku, kas mācēšot tos rakstus lasīt, bet pēc kāda laika šis stabs atkal nogrimis.

Daudz gadu pēc tam dzīvojis Spirdzeniekos varen drošs puisis, kas apņēmies bezdibenu izmeklēt. Viņš, virvē iesiets, nolaidies bezdibenā un atradis nogrimušās pils priekšistabā lielu naudas skapi. Puišam virvi ap skapi apsienot un ziņu dodot, lai velkot viņu ar visu skapi augšā, parādījusies liela, gaŗa sieviete, ar ugunīgām acim un gaŗiem matiem un taisījusies ar sarkanu prievieti puiša rokas un kājas siet pie skapja. Nabadziņš bailēs pārgriezis knaši virves mezglu un tad ziņojis, lai velkot, cik vien ātri varot, augšā. Sieviete, nosēzdamās uz skapja, dusmīgi skatījusies, ka puisis uz augšu pacēlies.

Tagadējā Spirgus muiža pamazītam ejot uz bezdibeņa malu. Stāsta, ka tā ar laiku noslīdēšot līdz bezdibenam un tad arī nogrimšot.

Spirgus. In alten Zeiten saß einmal in der Mittagszeit eine Mutter mit ihrem 4-5 Jahre alten Kindchen im Garten des Spirgus-Schlosses und erzählte dem Kind Märchen. Während sie noch erzählte, ballte sich eine kleine Wolke gerade über dem Schloss von Spirgus zusammen. Die Mutter, die sich mit ihrem Kind beschäftigte, hatte gar nicht das gefährliche Zischen und Heulen der Wolke vernommen. Sie beachtete es erst, als ihr Kindchen sie fragte: "Mütterchen, hörst du den Lärm? Brüllt da nicht ein Stier? Ich fürchte mich so — laufen wir ins Haus!"

Ein gewaltiger Sturm tobte und die Wolke schwebte einen ganzen Tag und eine ganze Nacht über dem Schloss. Schließlich wurde sie kohlenschwarz und raste mit einem gewaltigen Lärm geradewegs auf das Schloss hinab. In demselben Augenblick ist das Schloss samt allen Bewohnern in die Erde versunken. An der Stelle befindet sich jetzt ein Abgrund, den man noch heute besichtigen kann. Bei klarem und sonnigem Wetter habe man in dem Abgrund noch Schornsteine unterscheiden können.

Die Leute mussten sich nicht nur über das Versinken des Schlosses wundern. Einige Wochen später sei ihnen eine Säule mit fremden Schriftzeichen erschienen. Die steinerne Säule habe sich an der Stelle erhoben, wo man auch die Schornsteine noch sehen konnte. Weissager haben prophezeit, dass das Schloss sich wieder erheben würde, wenn man einen Menschen fände, der die unbekannten Schriftzeichen lesen könnte. Nach einiger Zeit ist die Säule wieder versunken.

Viele Jahre später lebte in Spirgus ein sehr mutiger Bursche, der beschlossen hatte, den Abgrund zu untersuchen. Er wurde an einem Strick angebunden und ließ sich auf diese Weise in den Abgrund hinunter. In dem Vorraum des versunkenen Schlosses fand er einen großen Geldschrank. Der Bursche schlang den Strick auch um den Schrank und gab Zeichen, um samt Schrank nach oben gezogen zu werden. Aber in dem Augenblick erschien eine sehr lange Frau mit feurigen Augen und langem Haar, die sich anschickte, mit rotem Wollband die Arme und die Beine des Burschen an den Schrank zu binden. Da durchschnitt der Arme in seiner Angst so schnell wie nur möglich den Knoten des Strickes (der ihn an dem Schrank band) und ließ sich mit großer Eile nach oben ziehen. Die Frau setzte sich auf den Schrank und sah dem entschwebenden Burschen mit grimmigen Augen nach.

Der heutige Gutshof von Spirgus gleitet langsam dem Abgrund zu. Es wird erzählt, dass er mit der Zeit den Abgrund erreicht haben und in ihm versinken wird.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox