Ventspils apriņķis / Kreis Ventspils

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vecos laikos pasaule bija daudz jaukāka nekā šodien. Ļaudis dzīvoja bez bēdām lielos ciemos, kādi vēl tagad gar jūŗmalu daži atrodami. Tālu jo tālu atspīdēja staltas pilis un bija bagātu ķēniņu māju vietas. Tā arī tur, kur tagad stāv Dundaga, viņos laikos bija skaista pils pie jaukas upmalas. Te reiz no tālienes atskanēja kaŗa troksnis, un visas pilis pagrima dziļi zemē iekšā. Pagrimušajās pilīs nu iemājojās mazi mazi kalnu ļautiņi, kuŗiem bija ļoti daudz dārgu akmeņu, zelta un sudraba, ar ko šie savas pilis vēl jo vairāk izgreznoja. Vēl šo baltu dienu visas šādas dārgas lietas rok no kalniem, kur šie ļautiņi tās uzglabā.

Ilgs laiks jau bija pagājis, kamēr Dundagas pils bija pagrimusi. Tanī vietā bija uzaudzis liels biezs mežs, un ļaudis vairs nezināja, ka tur citreiz stāvējusi grezna pils. Tikai nakts klusumā un vientulībā dažam bija gadījies izdzirdēt no zemes dziļumiem tumšas skaņas, kas cēlās no pagrimušās pils. Reiz vēlu vakarā tur maldīdamies atnāca kāds ceļinieks, un, nevarēdams vairs sasniegt cilvēku mājokļus, likās uz krasta gar zemi un drīz aizmiga. Naktī sapnī viņš redzēja nogrimušo grezno pili, kur mazie zemes ļautiņi kā mudžēt mudžēja un naigi strādāja, jo rītu bija viņu ķēniņam kāzas. Viņš dzirdēja arī pils pulksteņu tumšas skaņas: dun-dang. Kad nakts bija pagājusi, ceļinieks pamodās, bet viss viņam bija palicis prātā, ko viņš naktī bija redzējis. Atceroties pulksteņu tumšās skaņas, viņš neviļot teica: "Dun-dang." Bet kas nu notika? Visa tā skaistā pils, ko viņš naktī bija redzējis, pacēlās no zemes ārā. Dundaga bija nogrimušās pils vārds, un viņš nu bija uzminējis to vārdu, ar ko to varēja gaismā celt.

Nabaga ceļinieks nu palika par bagātu pilskungu. Otrā naktī, kad viņš gulēja pilī mīkstā gultā, tam parādījās sapnī zemes ļautiņu ķēniņš un uzrunāja to bēdīgā balsī: "Tu tagad baudi priekus, bet nezini, kādas skumjas tu man esi uzkrāvis. Caur tevi es zaudēju savu brūti. Pēc pieci simti gadiem man atkal ir ļauts taisīt kāzas. Jau piecas reizas tapu laulāts, un ikreiz jūs, cilvēki, šādā vai tādā vīzē, samaitājat man to prieku. Bet neba tu un tavi pēcnākamie tādēļ te lielus priekus baudīsit!" Ar tiem vārdiem tas pazuda. Pēc tam Dundaga arī patiešām ir piedzīvojusi daudz bēdu laiku.

Atkal jau bija pagājuši pieci simti gadu. Kādā vakarā vēlu, kad jau visi iedzīvotāji gulēja cietā miegā, pienāca pie pilskunga mazs zemes ļautiņu ķēniņš un lūdza no viņa, lai tam atvēlot nākošu nakti bruņinieku zālē savas kāzas noturēt. Par atmaksu viņš parādīšot pilskungam kādu apraktu podu, pilnu ar zelta naudu. Esot tikai viena lieta, par ko pilskungam stingri jāgādājot, proti, lai tās kāzas neredzētu neviena cilvēka acs. Pilskungs arī apsolījās visu pareizi izdarīt. Bet viena pils jumprava bija tomēr šo norunu noklausījusies. Un kā jau sievietes mūžam visu grib redzēt un zināt, īpaši vēl par kāzām un laulībām, tā arī šī jumprava nevarēja nākošu nakti apmierināties. Pusnaktī klusu un viegli, lai gan ar trīcošu sirdi, tā aizlīda pie zāles durvim, un ieraudzīja pa atslēgas caurumu tādu gaišumu un jaukumu, kādu savā mūžā vēl nebija ne sapnī redzējusi. Mazi ļautiņi tur staigāja pa pāŗiem ar pērlēm un dimantiem izrotātās drēbēs. Patlaban bija pati pusnakts un pulkstens tornī sita divpadsmit. Ķēniņš un viņa skaistā brūte stājās pie laulāšanas. Jumprava, gribēdama visu jo skaidri redzēt, piespieda aci it tuvu pie atslēgas cauruma, bet te kāds no kāziniekiem to pamanīja. Acumirklī pazuda zālē viss gaišums, un liels troksnis kā pērkoņa spēriens uztraucēja visus pils iedzīvotājus. Jumprava kā ārprātā palikusi tikko spēja izteikt, ko redzējusi, un nomira jau otrā rītā pēc tam.

Nelaimīgai jumpravai arī kapā nav miera. Pa naktim tā staigā apkārt pa pili tai pašā zaļā apģērbā, kādu tā viņā briesmīgā naktī bija nesusi. Daudzreiz tā parādās arī ļaudim, kas guļ augšistabās, kur citkārt bija jumpravas kambaris, un sūdz tiem savas bēdas un savu nemieru kapā. Otrā naktī mazais ķēniņš atkal piestājās pie pilskunga gultas un sacīja: "Tu neesi savu solījumu turējis un neesi aizliedzis saviem ļaudim skatīties mūsu goda dienu. Tu nu esi izjaucis manas kāzas un man atkal ir jāgaida pieci simti gadu, līdz es no jauna varēšu precēties. Tādēļ tev būs par to arī sods jācieš. Virs mazajiem pils vārtiem, kur ir viens akmens no mūŗa pa pusi ārā atstāts, aug mazs bērziņš. Kamēr šis bērziņš nebūs izaudzis tik liels, ka no viņa varēs uztaisīt bērna šūpuli, tamēr nevienam Dundagas valdiniekam nebūs dēla par mantinieku."

Tā tas arī notika. Bērziņš gan auga un zaļoja pie pils mūŗa uz plika akmeņa pāri desmit pēdu augstu, bet lielāks tapt viņš tomēr nevarēja. Arī Dundagas valdinieki mira bez dēliem mantiniekiem. Nelaiķa Dundagas kungs T. fon Sakens gribēja kociņu kopt un ātrāk audzināt, kādēļ lika uzlikt zemi uz tā akmeņa, bet par lielām bēdām bērziņš nu nokalta. Tad košā šūpulī taču Sakena vārds tika iegriezts un izrotāts no minētā bērziņa koka, ja arī ne vairāk. Šinī šūpulī ir arī jau gulējis jaunais Dundagas mantinieks, kādēļ soda laiks gan būs beidzies.

Vai zaļai jumpravai arī apkārt staigājamais laiks ir beidzies jeb ne, to īsti nezina neviens noteikt. Beidzamos pāri gados to gan neviens vairs neesot redzējis, bet nesen vēl zaļā jumprava dažu labu esot izbaidījusi.

Dundaga, 1. In alten Zeiten war die Welt viel schöner als heute. Die Menschen lebten sorglos auf großen Höfen, wie man sie noch heute — obwohl selten — am Strand findet. Prächtige Schlösser erhoben sich auf Hügeln. Es waren die weit sichtbaren Heimstätten der Könige. Auch an der Stelle, wo heute Dundaga steht, erhob sich in alten Zeiten am lieblichen Flussufer ein schönes Schloss.

Eines Tages ließ sich Kriegslärm in der Ferne vernehmen; da versanken alle Schlösser tief, tief in die Erde. In den versunkenen Schlössern ließen sich kleine Wesen der Berge nieder, die sehr viele kostbare Steine, Gold und Silber besaßen, mit denen sie ihre Schlösser noch schöner und prächtiger ausschmückten. Noch heutzutage werden diese Kostbarkeiten aus Bergen herausgeholt, wo die kleinen Leute sie aufbewahrt haben.

Es waren viele Jahre seit der Zeit, als das Schloss von Dundaga versunken war, verflossen. An jener Stelle stand ein dichter Tannenwald und die Leute wussten nicht mehr, dass sich dort einmal ein prächtiges Schloss erhoben hatte. Nur in der Stille und Einsamkeit der Nacht war es manchen Menschen gelungen, dumpfe Laute aus der Tiefe der Erde aufsteigen zu hören: Sie kamen aus dem versunkenen Schloss. Einmal hatte sich ein Wanderer spät abends zu jener Stelle verirrt. Da er keine Menschenbehausung mehr erreichen konnte, legte er sich am Ufer hin und schlief bald ein. Nachts sah er im Traum das versunkene prächtige Schloss, in dem die kleinen Leute fleißig bei der Arbeit waren, denn am kommenden Tag sollte die Hochzeit ihres Königs stattfinden. Er hörte auch das dumpfe Geläut der Glocken: dung-dang. Als die Nacht vergangen war, erwachte der Wanderer, aber alles, was er im Traum gesehen hatte, war ihm gut in Erinnerung geblieben. Dann dachte er an das dumpfe Glockengeläut und sagte bei sich: "Dung-dang!" Aber was geschah nun? Das prächtige Schloss, das er im Traum gesehen hatte, erhob sich aus der Erde. Dundaga war der Name des versunkenen Schlosses und er hatte den Namen erraten, mit dem man es wieder ans Tageslicht aufsteigen lassen konnte.

Der arme Wanderer war ein reicher Schlossherr geworden. In der nächsten Nacht, als er in einem weichen Bett lag, erschien ihm der König der kleinen Leute im Traum und sprach zu ihm mit trauriger Stimme: "Du genießt jetzt Freuden, aber du ahnst nicht, welchen Kummer du mir aufgebürdet hast: Deinetwegen habe ich meine Braut verloren. Erst nach fünfhundert Jahren ist mir gestattet, wieder Hochzeit zu machen. Schon fünfmal sollte ich getraut werden und jedes Mal habt ihr Menschen mir auf die eine oder andere Weise die Freude zerstört. Aber glaube nicht, dass, du und deine Nachkommen deshalb viel Freude haben werdet!" Mit diesen Worten verschwand er. Und es ist war: Dundaga hat schwere und betrübliche Zeiten erlebt.

Wieder waren fünfhundert Jahre verflossen. Eines Abends spät, als alle anderen Schlossbewohner bereits schliefen, kam zu dem Schlossherrn der kleine König der Erdleutchen und bat ihn um Erlaubnis, in der kommenden Nacht im Rittersaal des Schlosses seine Hochzeit zu feiern. Als Belohnung wollte er dem Schlossherrn einen mit Goldgeld gefüllten vergrabenen Topf zeigen. Nur für eine Sache müsse der Schlossherr auf das Strengste sorgen: Kein Auge dürfe die Hochzeitsfeier sehen. Der Schlossherr versprach, alles richtig zu machen. Aber eine Schlossjungfrau hatte das Gespräch heimlich belauscht. Und da Frauen immer alles sehen und wissen wollen, besonders, wenn es sich um Hochzeit und Ehe handelt, konnte auch die Jungfrau in der nächsten Nacht keine Ruhe finden. Um Mitternacht schlich sie auf leisen Sohlen — wenn auch mit zitterndem Herzen — an die Tür des Rittersaales und erspähte durch das Schlüsselloch eine solche Pracht und einen solchen Glanz, wie sie es sich in ihrem Leben nicht einmal im Traum vorgestellt hatte. Die kleinen Leutchen wandelten paarweise in Kleidern, die mit Perlen und Diamanten geschmückt waren. Es war gerade Mitternacht — die Turmuhr schlug zwölf. Der König und seine schöne Braut sollten im nächsten Augenblick getraut werden. Da die Jungfrau alles genau sehen wollte, drückte sie ihr Auge ganz dicht ans Schlüsselloch heran, wobei einer von den Hochzeitsgästen sie bemerkte. In demselben Augenblick erloschen im Saal alle Lichter und ein gewaltiger Krach, der einem Donnerschlag glich, riss die Schlossbewohner aus ihrem Schlaf. Die Jungfrau, die fast von Sinnen war, konnte nur noch mit Mühe sagen, was sie gesehen hatte. Am nächsten Morgen verstarb sie.

Aber die unglückliche Jungfrau fand auch in ihrem Grabe keine Ruhe. Nachts wandelt sie umher in demselben grünen Gewand, das sie in jener Unglücksnacht getragen hatte. Oft zeigt sie sich auch den Menschen, die heute die oberen Kammern bewohnen, die früher ihr gehört hatten. Sie klagt ihnen ihren Kummer und ihre Unruhe, die sie auch im Grabe nicht verlässt. In der nächsten Nacht trat der kleine König wieder an das Bett des Schlossherrn und sprach zu ihm: "Du hast dein Wort nicht gehalten und du hast deinen Leuten nicht verboten, bei meiner Hochzeit zuzusehen. Du hast meine Trauung verhindert, sodass ich wieder fünfhundert Jahre warten muss, bis ich heiraten darf. Dafür musst du deine Strafe erhalten. Über dem kleineren Schlosstor, wo ein Stein aus der Mauer hervorspringt, wächst eine kleine Birke. Ehe die kleine Birke nicht so groß geworden ist, dass man aus ihr eine Wiegenstange machen kann, wird kein Herr von Dundaga einen männlichen Erben bekommen."

So geschah es auch. Die kleine Birke wuchs und grünte auf dem kahlen Stein und war schon ein paar Fuß groß, aber größer werden konnte sie auch nicht. Die Herren von Dundaga mussten ohne männliche Erben sterben. Der verstorbene T. von Sakken, einer der Herren von Dundaga, wollte das Bäumchen pflegen, um so sein Wachstum zu beschleunigen, deshalb ließ er etwas Erde auf den Stein schütten. Aber nun ist das Birklein zu seinem Kummer verdörrt. Doch wurde der Name von Sacken in eine prächtige Wiege geschnitzt und verziert mit dem Holz des verdörrten Birkleins. Bald darauf lag der neue Erbe von Dundaga in der schönen Wiege — die Zeit der Strafe war wohl abgelaufen.

Oh die Zeit des Umherwandelns auch für die grüne Jungfrau abgelaufen ist, das weiß niemand mit Bestimmtheit zu sagen. In den letzten paar Jahren hat sie niemand mehr gesehen, aber noch kurz davor hatte sie so manchen Menschen erschreckt.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox