Latgale

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Šai teikā ir lokalizējies pazīstamais Pūcesspieģela joks. P. Š.


Daugavpils apriņķa Krustpils pagasta Sprukstu māju nosaukums cēlies no vārda "pasprucis". Senos dzimtbūšanas laikos Krustpilī dzīvojis viens bargs kungs. Kunga sulainis bijis precējies cilvēks, vārdā Jānis. Domājis viņš dienu un nakti, ka varētu tikt brīvs un strādāt sev pašam. Te viņam ienācis prātā labs padoms — bēgt prom, ko arī viņš vienā naktī izdarījis. Kungs izsludinājis pret atalgojumu paziņot, kur atrodas viņa sulainis, bet viss velti. Jānis bija nogājis verstes piecas no Krustpils, uzcēlis mežā būdiņu un tur apmeties ar savu sievu. Reiz kungs šinī mežā sarīkojis medības un dzinēji atraduši Jāņa būdiņu. Ko nu darīt? Jānis piebēris pastalas ar zemēm no sava dārziņa un gājis uz Krustpili pie kunga. Kungs pavēlējis Jānim no tās zemes, uz kuŗas viņš stāv, nekad nebēgt projām. Jānis to arī apsolījis un parādījis kungam zemi, no sava dārziņa, uz kuŗas viņš stāvējis. Kungs gardi pasmējies par Jāņa asprātību un atlaidis viņu brīvā. No šī laika cēlās sādža: Jānis pasprucis, no kuŗa cēlies nosaukums "Spruksti".

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox