Latgale

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

1274. gadā pie tagadējās Naujenes bruņinieki pāris nedēļās uz kāda kalna uzmeta vaļņus un nocietinājās. Trešā vasarā atsteidzās leiši un četras nedēļas ilgi apšaudīja pili ar kaŗa mašīnām. Leišu kņazs Troidens esot izsludinājis sacensību labākiem šāvējiem: kas iesistu pils vārtus, to viņš iecelšot par Naujenes pilskungu. Pieteikušies daudz jaunekļi un centušies iešaut akmeņus bruņinieku nocietinājumos. Pēdējie izmisumā piesaukuši svētos, bet tie negribējuši palīdzēt; tad pils komtūrs piesaucis velnu, kas, apsolot palīdzību, prasījis par upuri tiklas jaunavas dvēseli. Pa to laiku leišu šāvējs gatavojies laist akmeni. Tikko viņš nolaidis lādiņu, pils vārti atvērušies un viņos parādījusies saitēm sasieta jaunava. Akmens ķēris to un viņu saplosījis gabalos. Jauneklis — šāvējs nelaimīgajā bija pazinis savu pazudušo māsu, sirds sāpēs ar cirvi sacirtis kaŗa mašīnu un tad pats nonāvējies.

Troidens bijis spiests pārtraukt pils aplenkšanu. Pārceļot savu pili no Naujenes vairāk lejup, bruņinieki vēlāk nodibināja Daugavpili. Kāds vācu ordeņa kungs gribējis uzbūvēt jaunu pili, pēc iespējas tālu aiz Daugavas loka, "līdz kamēr pati Daugava apstāsies un atkāpsies." Bet jau aiz paša upes loka zeme esot trīcējusi, Daugava apstājusies un atkāpusies par vienu soli. To bruņinieks uzskatījis par pašu debesu zīmi un nolēmis pili būvēt turpat.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox