Latgale

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Jaunais polis Polkorons vecajā Polkoronas muižā spēlējis niecīgu lomu. Viņš ir muižas pārvaldnieks un bieži pat strādā līdzi citiem uz lauka, bet viens trūkums tam tomēr ir: nekad viņam nav naudas. Vai vakaros tas to notriec ar draugiem pie vīna kannas, vai naudas spēlē — to neviens nezina. Neviens arī nezina, kādēļ vecais muižnieks mirstot atstāja muižu kā mantojumu tieši pārvaldniekam Polkoronam. Bet lai kā, jaunajam īpašniekam muiža tomēr pieder, vienīgi naudas kā nav, tā nav. "Vajaga rakt tīrumā," pamāca to kāds no kalpu ļaudim, vecais kungs esot tur apracis savu bagātību. Bet kādēļ nerok pats teicējs? Jā, tur naktīs notiekot savādas lietas, degot liesmiņas, un kāds neļaujot rakt. Polkorons nenociešas un nemierīgā rudens naktī dodas ar lāpstu pār plecu uz Pastaru sādžas pusi, kur tīrumā tiešām raustās niecīga gaismiņa. Bet muižkungs velti rok šajā naktī. Jau dīvainas ēnas to traucē, un racējam nav mierīgs prāts. "Velns lai rauj visu naudu!" viņš nospļaujas un sarāvies, pusskriešus dodas mājup. Bet, kas tas? Pusceļā nostājas gaŗš kungs un nāk ar priekšlikumu, atdāvāt racēja bildi viņam, un naudas podu nākošā naktī varēs izrakt. Tas uzticēts svešā apsardzībai. Polkorons ir mierā.

Gadu vēlāk sāk ļaudīs klīst runas: kungs kādā naktī ieguvis ļoti lielu bagātību, bet par to velnam pārdevis dvēseli. Pats Polkorons ir kļuvis īgns un ļauns. Neskatoties uz visu to, ēkas atjaunojas, un muižā no Polijas puses atceļo arī skaista "paņa", jaunā muižkunga vēl jaunākā kundze. "Tas nav uz labu," bailīgi runā muižas kalpi. "Te nekas nevar pastāvēt, kur ar velnu draudzība slēgta!" Un šiem vārdiem seko neizskaidrojami likteņi. Panu Polkoronu kādā naktī atrod mirušu ar bailēs pārgrieztu seju. Neilgi pēc vīra nāves no muižas aizbēg vientuļā kundze. Un tās vietā muižas pārzināšanu uzņemas radi. Pans Polkorons jūtot savu pēdējo stundiņu, daļu sava zelta apracis Pastaru muižas tīrumā, kur dvēseļu dienā spīgojot uguns. Turienes ļaudis arī rāda vara gabaliņus, kā Polkorona zelta naudu, ko izrakuši tīrumā. "Redz, kā Polkoronā nekas nepastāv," ir vēl šodien populārs izteiciens, ja kādreizējā muižā notiek kāda klizma.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox