Latgale

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Kad Maskavas cars Jānis ieņēmis visu Māŗas zemi, viņš tur licis apkaut visus katoļu garīdzniekus. Bet tauta prasījusi pēc Dieva lūgšanas. Divi Preiļu zemnieki, sava pagasta sūtīti, kājām devušies uz Līvāniem, tad pāri Daugavai uz Aizputes klosteri. Tur viņi lūdza garīdzniekus. Kad tie izstāstījuši cara briesmīgos darbus, tad klosteŗa brālības rindās iestājies klusums. Katrs saprata, ka iet uz Latgali nozīmētu iet drošā nāvē. Bet kad abats uzaicinājis pieteikties misionārus, visi mūki kā viens lūguši atļauju iet uz Aizdaugavu. Tad sirmais klosteŗa abats nodevis klosteri kādam citam brālim, pats izvēlējies sev vēl trīs pavadoņus un visi četri garīdznieki devās zemniekiem līdzi. Kā par brīnumu maskavieši viņus neaizkāruši un katoļu baznīca Māŗas zemē atkal atspirgusi.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox