Ļaužu dzīve senos laikos

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Māŗas tirgus tika ikgadus noturēts lielā Māŗas dienā (15. aug.) Jaun-Piebalgas tiesā pie Skrāģu kroga Kāpurkalnā. Uz šo tirgu mūsu tēvi un mātes priecājās kā uz kādām kāzām. Tirgū arvien sanāca nabagi, nosēdās kaut kur gaŗā rindā un skaitīja pātarus. Vispirms tos apdāvināja sievietes par visām lietām ar vilnu, no visām mājas aitām salasītu. Pateikdamies un svētību dodami, nabagi pasniedza devējām pa sprogai no pērnājās vilnas atpakaļ. Šo vilnu sievietes ietina lakata stūrītī, pārnesa mājā un piejauca par svētību citai vilnai klāt. Kad sievietes bija apdāvinājušas nabagus ar vilnu un ēdieniem, tad nāca vīrieši ar dzērieniem. Dzērienus pirkdami, viņi nolauza kādas lapas no alus būŗa un aizsprauda tās aiz savām cepurēm. Mājā šīs lapas piemeta govim pie dzēriena. No tirgus projām braucot, visiem vēl vajadzējis dzert "zīles kannu". Viena saimniece reiz aizbraukusi bez zīles kannas uz māju un tai ziemā nosprāgusi govs. Par zīles kannu vēl dziedājuši šādu dziesmu:

Es neiešu ārā tirgus
Zīles kannas nedzērusi,
Lai zīlīte nedziedāja
Manā ceļa maliņā.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox