Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Limbaži
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Tagad no vecās Limbažu pils ir uzglabājies tikai akmeņu mūris. Pilij uzjuma jaunu jumtu un pašulaik viņu izlieto par klēti. Iekšpusē starp mūŗiem atrodas baltas oļu trepes, kas stiepjas riņķa veidā starp sienām uz augšu. Trepju ieeja tagad aizmūrēta. Priekš kaŗa pilī atradās daži bruņinieku tēli no veciem laikiem, bet kaŗam sākoties tie visi tika izpostīti, izmētāti, kur kuŗais. Vienā pusē pilij atrodas dzelzs āķis, par ko pastāv dažādi nostāsti. Vieni stāsta, ka āķis bijis ietaisīts tiltu uzvilkšanai un nolaišanai, jo apkārt pilij atradies grāvis, kas tagad jau pa daļai pielīdzināts. Citi turpretim stāsta, ka āķis ticis lietots cilvēku kāršanai klaušu laikos, jo lejup no āķa atrodas iedobums cilvēka augumā. Vecajā pilī atradusies apakšzemes alas ieeja, kas apmēram priekš kādiem divdesmit pieciem gadiem atpakaļ tikusi aizmūrēta. Netālu no pils kādā vietā iebrukusi apakšzemes alas velve. Iebrukumu atrokot atraduši alu, kuŗā gaiss bijis ļoti slikts. Lai neizceltos nelaimes gadījumi — jo daudzi gribējuši iet pa alu tālāk — toreizējais muižas pārvaldnieks pavēlējis alas iebrukumu ar akmeņiem piepildīt. Apakšzemes ala esot savienojusi veco pili ar sieviešu un vīriešu klosteŗiem. Netālu no tagadējās pareizticīgās baznīcas, iesāņis no Ķezbēŗu kalna esot bijis sieviešu klosteris. 1901. gada rudenī, kad tikusi celta jauna krievu baznīca, atraduši arī kādu daļu no sieviešu klosteŗa pamata. Klosteŗa pamats bijis vēl pilnīgi vesels, nesagruvis. Turpat tikuši uzrakti daudz cilvēku galvas kausi un kauli. Netālu no klosteŗa esot zviedru kaŗā kritušo kaŗavīru kapi. Tagad no sieviešu klosteŗa redzams tikai mazs uzkalniņš. No turienes ala gājusi tālāk uz vīriešu klosteri, kas atrodas netālu no tagadējās draudzes skolas. Heute existieren von dem alten Limbaži-Schloss nur noch die Steinmauern. Sie haben ein neues Dach erhalten, und das alte Schloss wird jetzt als Vorratshaus benutzt. Auf der Innenseite der Mauern befinden sich weiße Steinstufen, die spiralförmig hinaufführen. Der Eingang zu diesen Stufen ist zugemauert worden. Vor dem Krieg befanden sich in dem Schloss noch einige Rittergestalten aus alten Zeiten, aber bei Kriegsbeginn sind sie entweder zerstört oder verstreut worden. An einer Seitenwand des Schlosses ist ein eiserner Haken zu sehen, über den man verschiedene Geschichten erzählt. Einige erzählen, der Haken habe zum Hochziehen und Herunterlassen der Brücke gedient, denn damals sei das Schloss von einem tiefen Wassergraben umgeben gewesen. Andere wiederum berichten, dass an dem Haken zur Zeit der Leibeigenschaft Menschen aufgehängt wurden. In dem alten Schloss befand sich auch der Eingang zu einer unterirdischen Höhle (Höhlengang), die vor etwa fünfundzwanzig Jahren zugemauert wurde. In der Nähe des Schlosses war an einer Stelle das Gewölbe der unterirdischen Höhle eingestürzt. Beim Graben stieß man auf den unterirdischen Gang, in dem die Luft übel und stickig war. Um Unfälle zu vermeiden — es gab nämlich viele Menschen, die den unterirdischen Gang weiter untersuchen wollten — ließ der damalige Gutsverwalter die Einbruchstelle mit Steinen ausfüllen. Der unterirdische Gang soll das Schloss mit dem Frauen− und dem Männerkloster verbunden haben. Das Frauenkloster soll sich unweit der orthodoxen Kirche am Ķezberis-Berg befunden haben. Als 1901 eine neue russische Kirche errichtet wurde, stieß man auf die Grundmauern des Frauenklosters, die noch unversehrt waren. An derselben Stelle wurden viele Menschenschädel und Gebeine ausgegraben. In der Nähe des Klosters befand sich ein Friedhof, auf dem die im Schwedenkrieg gefallenen Soldaten ruhten. Heute ist von dem damaligen Frauenkloster nur ein kleiner Hügel übrig geblieben. Von dort hat der unterirdische Gang weiter zum Männerkloster geführt, das sich in der Nähe der heutigen Gemeindeschule befunden hat.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox