Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ozolnieki
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Ozolnieki piederējuši vecos laikos lielam kungam, Kurzemes hercogam. No ķeizara Pāvila laikiem, kas Ozolu muižu ar visiem ļaudim dāvinājis Kurzemes gubernātoram, palikuši viņi par dzimtsļaudim. Mājas nosaukuši pēc viņu dibinātājiem, pēc pirmā saimnieka. Bet no visām mājām trīs vien vēl dibinātāju pēcnācējiem tagad piederot: Pīrāgi, Paužas un Kaugari; visas citas mājas pārgājušas svešu rokās. Paužu pirmie saimnieki atnākuši no Rīgas, divi brāļi, cītīgi strādnieki, kas labu tiesu naudas sakrājuši; viens no viņiem aizgājis uz Sloku un tur preču bodi atvēris. Dažas mājas esot noplēstas un pie muižas piedalītas. Tā, kur tagad Straumes muiža, bijušas trīs Dalbiņu mājas: Vidussēta, Galasēta un Mežadalbiņi. Tāpat bijušas trīs Dambrātu mājas, no kuŗām divas izpostītas. No viņām vēl lielā baļķu mežā piesūnojuši veci lauka grāvji redzami un meža malā atronas no Rāts — Dambrātiem arī veci akas grodi. Atkal citas mājas pavisam citus vārdus dabūjušas. Tā Baznīcas Dalbiņi esot agrāk saukti par Putnadvēselēm; Glūdas par Briežaglūdām; Streznas par Briežumuškiem; Kaugarus par Beķeŗu Kaugariem; Paužas par Žagaru Paužām jeb Mežakalējiem. Arī muižas vācu nosaukums Eckhof (pārtulkojums no Ozolu muižas) pārvērties par Paulsgnade. Ozolnieki gehörten früher einem hohen Herrn — dem Herzog von Kurland. Zur Zeit des Kaisers Paul (Pavel), der das Gut Ozoli mit seinen Leuten dem Gouverneur von Kurland zum Geschenk machte, wurden die Leute zu Leibeigenen. Die Höfe wurden nach ihren Begründern benannt — d. h. nach den ersten Bauern. Nur noch drei der alten Bauernhöfe gehören den Nachkommen ihrer Gründer: Pīrāgi, Paužas und Kaugari. Alle anderen Höfe sind in fremde Hände gelangt. Die ersten Bauern des Pauži-Hofes sind aus Riga gekommen: es waren zwei Brüder, tüchtige Arbeiter, die fleißig gespart hatten; einer von ihnen ist später nach Sloka gegangen, wo er einen Krämerladen eröffnete. Einige Hofgebäude sind abgerissen, die Felder dem Gutshof zugeteilt worden. Dort, wo sich heute der Gutshof Straumes befindet, gab es früher drei Dalbiņi-Höfe: Vidussēta (Mittelhof), Galasēta (Endhof) und Mežadalbiņi (Wald-Dalbiņi-Hof). Es hat auch drei Dambrāti-Höfe gegeben. Zwei von ihnen sind zerstört worden. Von einem der Höfe sind noch alte, mit Moos bewachsene Feldgräben zu finden und von dem Hof Rāts-Dambrāti ist noch ein alter Brunnen übriggeblieben. Andere Höfe haben wiederum neue Namen erhalten. Der heutige Baznīcas-Dalbiņi-Hof soll früher Putnadvēseles (=Vogelseelenhof) geheißen haben; Glüdas hatte den Namen Briežaglūdas, Strēznas hieß Briežumuški, Kaugari nannte man Beķeru-Kaugari, Paužas — Žagar-Pauža oder Mežkalēji. Auch der deutsche Name des Gutshofes Eckhof wurde in Paulsgnade umgewandelt.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox