Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Luste
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Vec-Pienavas jeb Lustes pili esot cēlis viens vācu princis, vārdā Fridrichs, sev par izpriecas (lustes) pili. Stāsta arī, ka reiz Kurzemes lielskungs Fridrichs Kazimirs medījis pa Vec-Pienavas novadu, kur tagad ir Fridrichluste. Viņam šis apgabals tik ļoti paticis, ka uzcēlis paša meža vidū pie Pienavas upītes sev medības pili. Pils no ārienes izskatās kā mālu kalns ar vienu pašu skursteni. Bet vēstures ziņas stāsta, ka pili esot uzcēlis lielskungs Ķetlers. Tanīs laikos pils lielā zāle bijusi izgreznota ar Venēcijas spoguļiem, dārgām bildēm; bet kāda mazāka zāle — lielmātes dzīvoklis — bijusi ar zīdu un samtu oderēta. Ap pili, kādu jūdzi apmērā, senāk bijis zvēru dārzs. To apliecina kāds 90 gadus vecs sirmgalvis, kas pats savām acim redzējis vēl lielus gabalus mūŗa sētas. Viņš teic, ka dārza sēta bijusi kleķa (no māliem un salmiem sajaukta), salmiem apjumta. Kad sirmgalvis sācis dārzu redzēt — zvēru viņā vairs nav bijis, sēta jau vietām bijusi sagruvusi un dārzs jau pa daļai tīrumā pārvērsts. Tikai vietām vēl stāvējuši reti milzu ozoli, sevišķi pret vakariem, Pienavas upītes krastos. Ap pili ir sirma liepāja, kas senatnē dēstīta. Liepās redzams — pils vakara pusē — rakts dīķis un tālāk otrs tāds pats, saukts par Melno dīķi, tādēļ ka liepu ēnā dīķa ūdens izskatās melns. Šinī Melnā dīķī esot vecos laikos viena pils jaunkundze (freilene) savu bērnu noslīcinājusi. Tādēļ naktīs gar dīķi spokojoties: dzird bērnu raudam. Mana mātes māte stāstīja, ka tad, kad viņa kalpojusi pilī pie lielkunga par pils meitu, pils priekšā bijuši nostādīti dažādi tēli: Ievas, Marijas, Kristus u.t.t. Lielkungi un visi pils ļaudis pret tiem tēliem vienmēr noņēmuši cepuri. Lielskungs nekad nav piebraucis līdz pašām pils durvim, bet arvienu gabaliņu nost licis apstāties un tad kājām gājis gar minētiem tēliem ar pliku galvu, krustus mezdams. Lielmāti vilkuši ratiņiem pie pils durvim, jo viņa bijusi kliba. Kas tie par lielkungiem bijuši, mana mātes māte nezināja pateikt. Tagad no minētiem tēliem vairs nav ne zīmes. No zvēru dārza tagad kāds gabals gan pieder muižai pašai, bet viena daļa pieder apkārtējām mājām. Dārza sētas pamati vēl vietvietām redzami un arī viens apaļš kalniņš. No šā kalniņa gājusi taisna stiga caur mežu uz pils balkonu. Kungi no balkona skatījušies, kā stirnas un citi kustoņi kalnā rotājušies. Kalniņš tagad atronas aŗamā laukā. No zvēru dārza ir vēl palikusi kāda birztaliņa, kas tagad pieder Raušu mājām un kuŗu sauc par Raušu birzi. Fridrichluste savā laikā pieredzējusi dažādus rentes kungus; bet sevišķi ievērojamus laikus viņa piedzīvojusi krievu kunga Rūpa laikā. Rūps uzņēmis muižu tūlīt pēc klausības laikiem. Šā kunga laikā muižā bijušas kaulu sudmalas, kur žīdi caurām svētdienām kaulus maluši. Bet sudmalas ilgi nepastāvējušas: kādā svētdienā sudmalām pilnā darbā esot, uznākusi liela vētra un apgāzusi. Arī brankūzis un alus brūzis tanīs laikos muižā bijuši; tāpat liela vēršu kūts, kuŗā lielus Ukrainas vēršus ar drabiņām un brāgu baŗojuši. No brūža uz vēršu kūti pa zemes apakšu gājušas renes, pa kuŗām brāga vadīta uz kūti. Ilgi vēl stāvējuši kūts mūŗi, kuŗus iesaukuši par Bauģeŗu muižas mūŗiem. Brūzis tagad pārtaisīts par muižas kalpu māju. Tāpat min. kungs ietaisījis lieliskas drenāžas, un drenāžu stobru taisīšanai vien uzcēlis cepli. Rūpa laikā pie pils bijis gaŗš stabs ierakts. Staba galā, kad kungs bijis mājā, plivinājies karogs. Šis pats kungs licis gar vienu pusi muižas laukiem uzmest zemju valni un uz tā sadēstīt vītolus. Vītoli valnē vēl tagad aug. Senāk pa muižu, pa brūzi, pa pili esot plosījušies velni. Boznieks, kas muižu pa naktim apsargājis jeb bozē stāvējis, dažreiz naktīs dzirdējis pa liepām braucam un jājam. Pils pagrabos un pažobelēs velni naktim gan kā cūkas kviekuši, gan kā bērni brēkuši un dažreiz velns bozniekam parādījies kā lielskungs, cienājis to ar speķi un desām. Netālu no pils pie senā brūža ietek Zolītes upīte Pienavā. Pienavas upītes krastā atrodas muižas tuvumā avots, saukts par Veselības avotu. Iz pāršķelta akmiņa izverd ūdens dzintara skaidrumā. Veci ļaudis stāsta, ka Lustes kungam bijusi viena vienīga meita, bet slimīga. Izārstējušies pasaules dakteru, bet slimojusi un slimojusi. Te kāda veca sieviņa devusi padomu dzert no tā avota un, palūk! tapusi vesela. No tā laika avotiņš nosaukts par Veselības avotu. Lustes muižā dzīvoja lieliski bagāts kungs — tam bija lēperis, kas viņam skrēja pa priekšu kā kurtu suns. Kad viņš no Lustes muižas brauca uz Jelgavu karietē, četriem baltiem zirgiem, tad arvienu redzēja un lielā gabalā pa priekšu skrejam lēperi. Tas bijis tāds cilvēks, kam kāju ikri izgriezti, tā ka lieli bijuši tieviņi kā irbuliņi. Das Schloss von Vec-Pienava oder Lustes pils (Lustschloss) habe ein deutscher Prinz namens Friedrich zu seinem Vergnügen, zu seiner Lust (daher luste) erbauen lassen. Es wird erzählt, dass einmal der kurländische Großherr Friedrich Kasimir in der Gegend von Vecpienava jagte, wo heute Friedrichslust steht. Ihm hat die Gegend so gut gefallen, dass er sich mitten im Wald — am Ufer der Pienava — ein Jagdschloss erbauen ließ. Von außen sieht das Schloss wie ein Tonhügel mit einem einzigen Schornstein aus. Die Geschichte berichtet jedoch, dass das Schloss von einem Großherrn namens Kettler erbaut wurde. In jener Zeit schmückten venezianische Spiegel und kostbare Bilder den großen Saal des Schlosses. Ein kleinerer Saal, der zur Wohnung der Großfrau gehörte, war mit Samt und Seide ausgeschlagen. Das Schloss wurde in Umkreis von einer Meile von einem Tiergarten umgeben. Darüber weiß ein Neunzigjähriger zu berichten, der noch mit eigenen Augen Teile der Schutzmauer gesehen hat. Er erzählt, dass die Mauer aus einer Mischung aus Ton und Stroh errichtet gewesen sei. Als der Alte den Garten zu sehen bekam, hat es in ihm keine Tiere mehr gegeben. Die Mauer war bereits zum Teil eingestürzt und der Garten in ein Feld verwandelt. Nur an manchen Stellen standen noch alte Rieseneichen, besonders im Westen — am Ufer der Pienava. Das Schloss wird von einem alten Lindenhain umringt. In dem Hain sind zwei Teiche zu finden, einer von ihnen wird Melnais dīķis (der Schwarzteich) genannt, weil im Schatten der Linden das Wasser im Teich schwarz erscheint. Im Schwarzteich habe in alten Zeiten ein Burgfräulein ihr Kind ertränkt. Deshalb soll es nachts in der Nähe des Teiches spuken: Man hört das Weinen eines Kindes. Meine Großmutter hat erzählt, dass zu der Zeit, als sie noch beim Großherrn im Schloss diente, vor dem Schlosseingang mehrere Skulpturen aufgestellt gewesen seien: Ieva (Eva), Marija, Christus usw. Der Großherr ließ seine Kutsche nie vor dem Eingang anhalten, sondern stieg schon vorher aus und näherte sich dann zu Fuß und mit entblößtem Haupt den Standbildern, wobei er das Kreuz schlug. Auch die anderen Schlossbewohner entblößten das Haupt vor den Standbildern. Die Großfrau, die gelähmt war, wurde in einem Wägelchen bis zum Eingang gefahren. Um welche Großherren (um welches Geschlecht) es sich gehandelt hat, wusste meine Großmutter nicht mehr zu sagen. Heute ist von den Standbildern keine Spur mehr zu finden. Von dem ehemaligen Tiergarten gehört nur noch ein Stück zum Gutshof, der Rest wurde an die umliegenden Bauernhöfe verteilt. Die Reste der Gartenmauer sind an manchen Stellen noch zu sehen, auch ein runder Hügel ist noch erhalten geblieben. Von jenem Hügel führte früher eine gerade Schneise durch den Wald bis zum Balkon des Schlosses. Die Herrschaften konnten von dem Schlossbalkon aus Rehe und anderes Wild auf dem Hügel beobachten. Der Hügel befindet sich heute mitten im Ackerland. Vom Tiergarten ist noch ein kleiner Hain übrig geblieben, der heute zu Rauši ( Rauschen-Hof) gehört und der Rauschenhain genannt wird, Friedrichslust hat im Laufe der Jahre verschiedene Herren erlebt, aber besonders bemerkenswert war die Zeit des russischen Herrn Rūps. Rūps hat den Gutshof gleich nach der Aufhebung der Leibeigenschaft übernommen. Zu seiner Zeit befand sich auf dem Gutsgelände eine Knochenmühle, in der Juden immer an Sonntagen Knochen gemahlen haben. Aber sehr lange hat die Knochenmühle nicht bestehen können. Eines Sonntags, als sie in vollem Gange war, erhob sich ein gewaltiger Sturm und warf sie um. Auch eine Schnapsbrennerei und ein Brauhaus soll es damals auf dem Gutshof gegeben haben. Auch eine Bullenzucht hatte man: Große ukrainische Bullen wurden mit Treber gefüttert. Von dem Brauhaus führte ein unterirdischer Gang zum Stall der Stiere: Der Treber wurde rennend in den Stall befördert. Die Reste der Stallmauern waren noch lange erhalten geblieben. Das Brauhaus ist später in ein Knechtshaus umgewandelt worden. Derselbe Herr hat auch für großartige Verbesserungen gesorgt. Zur Zeit des Herrn Rūps war vor dem Schloss ein hoher Mast aufgerichtet. Wenn der Herr zu Hause war, flatterte an der Spitze des Mastes eine Fahne. Derselbe Herr ließ an der einen Seite der Gutsfelder einen Erdwall aufwerfen und Weiden darauf pflanzen. Die Weiden stehen noch heute auf dem Wall. Früher sollen auf dem Gutsgelände, im Brauhaus und im Schloss Teufel ihr Unwesen getrieben haben. Der Wächter, der nachts den Gutshof bewachte, hörte sie oft im Lindenhain umherfahren oder -reiten. In den Schlosskellern und Winkeln pflegten sie manchmal, wie Schweine zu quieken oder wie Kinder zu weinen, und mitunter ist der Teufel dem Wächter in der Gestalt des Großherrn erschienen und hat ihm Speck und Würste angeboten. Unweit von dem alten Brauhaus mündet das Flüsschen Zolīte in die Pienava. In der Nähe des Gutshofes entspringt am Ufer der Pienava eine Quelle, welche man die Gesundheitsquelle nennt. Aus einem gespaltenen Stein quillt dort Bernsteinklares Wasser hervor. Die alten Leute wissen zu erzählen, dass der Herr von Luste eine einzige Tochter gehabt habe, die kränklich war. Ärzte aus aller Welt haben sie behandelt, aber sie wurde und wurde nicht gesund. Da hat ein altes Mütterchen ihr den Rat gegeben, aus der Quelle zu trinken und — siehe, da — sie wurde wieder gesund. Seit der Zeit trägt die Quelle den Namen Gesundheitsquelle (oder Heilquelle). Einmal lebte auf dem Lustschloss ein sehr reicher Herr. Er hatte einen Läufer, der immer vorauslief wie ein Windhund. Wenn der Herr von Luste in seiner Kalesche nach Jelgava fuhr, sah man den Läufer (oder Melder) dem Viergespann vorauslaufen. Der Läufer war ein Mensch, dem man die Waden verschnitten hatte, sodass seine Beine dünn wie zwei Stöcke waren.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox