Bargie sodi / Harte Strafen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant 93
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Jaunā muižā, Gaujienas pagastā, reiz bīš tā. Ķēkša ķēķī strādāsi un lielmātes sunc šai pinies pa kājām. Ķēkša pagrūdusi suni ar kāju un sunc iekaucies. Bet lielmāte dzirdēsi, ka sunc iekaucas, un saukusi ķēkšu iekšā un prasīsi, kāpē šī suni situsi. Ķēkša liegusies, ko liegusies, bet nekā noliegties ar nevarēsi. Nu lielmāte vēlēsi istabas meitai, lei izpliķē ķēkšu. Nu istabas meita ar izsaukusi ķēkšu ārā, situsi sev roku uz rokas, kā iznāk plaukšis un pie katra plaukša tā vie sacīsi: "Es tev rādīšu! Es tev rādīšu!" Bet lielmāte nolūrēsies, ka istabas meita nepliķē, bet tik niekojas, un tūlī pasaukusi stārastu un likusi istabas meitu nokult. Tā, luku, istabas meita ķēkšas vietā dabūsi pērienu. Es begab sich in Jaunā muiža (Neugut) der Gemeinde Gaujiena. — Die Köchin machte sich in der Küche zu schaffen und der Hund der Großfrau war ihr im Wege. Sie stieß mit dem Fuß nach ihm und der Hund heulte auf. Die Großfrau hörte es und rief die Köchin zu sich herein: Warum der Hund gejault habe? Warum habe die Köchin den Hund geschlagen? Die Köchin leugnete es, aber schließlich kam sie nicht weit damit. Da befahl die Großfrau der Kammerzofe, die Köchin zu ohrfeigen. Die Kammerzofe ging mit der Köchin hinaus, schlug sich auf den Arm, dass es nur so klatschte und rief: "Ich werde es dir zeigen, ich werde es dir zeigen!" Aber die Großfrau hatte sie belauert. Als sie sah, dass die Kammerzofe nicht richtig zuschlug, ließ sie den Gutsvogt rufen, und befahl ihm, die Kammerzofe auszupeitschen. So bezog die Kammerzofe Prügel anstelle der Köchin.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox