Kaŗi

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Prūši reiz neganti spaidījuši mūsu apgabalu. Miglenēs (uz Džūkstes Slampes robežām pie Džūkstes Dīcmaņu mājām) tie apmetušies uz divi nedēļām (nometnē). Slampes Strautsveļu saimnieks, bīdamies no tādiem viesiem, apracis savu mantu šķūnī, bet pēc laba laika — atkal uzrokot — manta jau bijusi satrūdējusi pa daļai. Prūši, lai dabūtu sasildīties, apdedzinājuši visas mūsu siena kaudzes, izvilkuši bez žēlastības visus lopiņus no kūtim, apkāvuši un apēduši. Aiziedami prūši vēl atstājuši mums piemiņu: prūšus (tarakanus), pazīstamos istabas kukaiņus; priekš tam šādus prūšus nevienās mājās nepazinuši. Kad tas viss noticis, nava skaidri izzināms. Citi saka: "Tas bija toreiz, kad ķeizariene Katrīna Plieņos mazgājās!" Citi atkal: "Mans tēvs teica, ka viņa tēva tēvs to pieredzējis!"

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox