Ezeri / Seen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie Lugažu mācītāja muižas atrodas kādas astoņas verstis gaŗš un četras verstis plats purvs. Šā purva vietā esot vecos laikos [Burtnieku] ezers bijis. Bet reiz viena bezkauņa iemetusi šinī ezerā nekristītu bērnu; tas ezeram nepaticis un tādēļ tas pacēlies gaisā un aizgājis uz Burtniekiem.

Kādas četras verstis no Gulbja krogus, kas atrodas desmit verstis no Valkas lielceļa malā, kas no Valkas iet uz Valmieru, pa labai rokai mežā, ir mazs ezeriņš, ko par Baņķa ezeru sauc. Šis Baņķa ezers dodot Burtnieku ezeram nodokļus. Reiz no Baņķa ezera izzvejota līdaka, tai apsieta sarkana zīda bante ap kaklu, kur iešūts Baņķa ezera vārds, un tad līdaka ielaista atpakaļ Baņķa ezerā. Otrā gadā šī līdaka izzvejota Burtnieku ezerā.

No Baņķa ezera uz Burtnieku ezeru ejot pa zemes apakšu ūdens ceļš. Baņķa ezerā esot atrasts laivas masts, kas bijusi nogrimusi Burtnieku ezerā.

In der Nähe des Pfarrgutes von Lugaži befindet sich ein etwa acht Werst langes und vier Werst breites Moor. In jenem Moor soll in alten Zeiten der heutige Burtnieks-See gelegen haben. Aber einmal hat ein schamloses Frauenzimmer ihr ungetauftes Kind in das Moor geworfen. Das hat dem See sehr missfallen, deshalb hat er sich in die Luft erhoben und ist nach Burtnieki geflogen.

Etwa vier Werst vom Gulbji-Wirtshaus entfernt, das an der Landstraße von Valka nach Valmiera steht, befindet sich rechts im Walde ein sehr kleiner See, den man den Baņķa ezers nennt. Der Baņķis habe an den Burtnieks Abgaben zu entrichten. Einmal hat man einem Hecht, der im Baņķis gefangen wurde, ein rotes Seidenband um den Hals gebunden, in dem der Name des Baņķis eingestickt war. Dann ließ man den Hecht in den Baņķis zurück. Im nächsten Jahr wurde derselbe Hecht im Burtnieks gefangen.

Eine Wasserstraße führe unter der Erde vom Baņķis zum Burtnieks. So habe man im Baņķis den Mast eines Bootes gefunden, das im Burtnieks gesunken war.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox