Ezeri / Seen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Suntaži
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Tur, kur Kangari atrodas, bijis brīnum liels ezers, kas piederējis velnam. Uz Rīgu citādi netikuši toreiz, vajadzējis ezeram pāri braukt; bet velns par velti nelaidis pāri. Tad Dievs salīga tā ar velnu: solīja velnam noslīcināt ezerā zināmu skaitu cilvēku, bet tad velnam jālaiž ļaudis pāri. Labi. Bet velnam tomēr nepietika ar norunāto skaitu: Dievam neredzot viņš ņēma vairāk. Par to Dievs saskaitās, saņēma pa kamiešiem lielu maisu grantes, pataisīja maisam apakšgalā caurumu un gāja pār ezeru. Ejot tik daudz grantes izbira, ka Kangari tika. Nu vairs nebija jābrauc pa ezeru, bet pa Dieva Kangariem. Par to velns saskaitās, ka nezināja, kur dēties. Pašā kāpostu dēstāmā laikā, ap pusdienu, velns pacēla ezeru gaisā: aizgāja ar visu rūkdams, kŗākdams gar Suntažiem projām uz rītiem un agrāki nerima, kamēr nebija nogājis savā nodomātā vietā Lubānā un tur nometies. No tā laika saucot to lielceļu, kas gar Suntažiem uz Rīgu iet, par Lubānas ceļu. Dievs, Kangarus celdams, esot ņēmis materiālu viskaliešos. Izraktā vietā tagad atrodoties Viskales ezers. No turienes Dievam nākot, visgaŗām pa druskai esot biris un tādēļ izcēlušies kalni, kuŗi vairāk vietās par Kangariem saukti. Dort, wo sich heute die Kangari befinden, war früher ein sehr großer See, der dem Teufel gehörte. Damals konnte man Riga nur über den See erreichen. Aber der Teufel ließ niemand den See umsonst überqueren. Schließlich traf Gott mit dem Teufel eine Vereinbarung: Er versprach, soundsoviele Menschen für den Teufel im See ertrinken zu lassen, aber dafür müsse der Teufel die anderen den See überqueren lassen. Gut. Aber der Teufel wollte sich denn doch mit der vereinbarten Zahl nicht begnügen: Heimlich stahl er noch mehr Seelen. Darüber wurde Gott sehr böse. Er nahm einen großen Sack mit Kies, der unten ein Loch hatte, auf die Schultern und überquerte den See. Unterwegs verschüttete er soviel Kies, dass daraus die Kangari-Hügel entstanden sind. Nun mussten die Menschen nicht mehr über den See fahren, sondern über die Kangari- Hügel Gottes. Darüber wurde der Teufel so böse, dass er sich gar nicht mehr beruhigen konnte. Gerade um die Zeit, als Kohl gepflanzt wurde, erhob er um die Mittagszeit den See in die Luft und flog mit ihm unter Sausen und Brausen nach Osten, bis er Lubāna erreicht hatte und sich dort niederließ. Von der Zeit ab nennt man die Straße, die an Suntaži vorbei nach Riga führt, die Lubāna-Straße. Zum Errichten des Kangari-Gebirges hatte Gott den Kies aus Viskale gebracht. An der Stelle, wo er den Kies entnommen hat, befindet sich heute der See von Viskale. Unterwegs hat er schon immer ein wenig Kies verstreut, deshalb sind dort Hügel entstanden, die auch an mehreren Orten den Namen Kangari-Hügel tragen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox