Ezeri / Seen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Aumeisteri
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Senos laikos Salaiņa ezerā, kas atrodas Aumeisteŗa pagastā, neesot bijis nevienas saliņas. Tagadējās saliņas cēlušās tā. Igauņi agrā ziemā, pirmā sniegā uzbrukuši Salaiņa ezera tuvumā bijušai latviešu pilij Klētienai un to izlaupījuši. Šāds Klētienas pils kalns esot Aumeisteŗu pagasta Kurpnieku mājā. Ar kaŗa laupījumu pār Salaiņa ezeru braucot, igauņu kaŗa vīri un vezumnieki ielūzuši ledū un noslīkuši, pa daļai plānā ledus un smago vezumu dēļ. Tai vietā, kur igauņu kaŗa vīri un vezumnieki noslīkuši, no ezera dibena pacēlušās saliņas.

Vēl tagad, zināmā laikā un dienā, kad ezers pārklājoties ar pirmo ledu, no viņa dzelmēm nākot savādas skaņas un dobja rūkoņa, un esot dzirdamas it kā vaimanas. Līdz ar igauņu kaŗa vīriem noslīkušas Salaiņa ezerā arī daudzas sagūstītas latvietes. Arī viņu dvēseles rādoties vasaras naktīs uz Salaiņa ezera saliņām par Jāņatārpiņiem.

In alten Zeiten soll es im Salaiņa ezers (=Inselsee) keine Inseln gegeben haben. Die kleinen Inseln sind später entstanden. — An einem Wintertag, nachdem der erste Schnee gefallen war, hatten einmal die Esten die lettische Burg Klētiena angegriffen und ausgeplündert. Der Burgberg von Klētiena soll sich dort befunden haben, wo heute der Kurpnieki-Hof von Aumeisteri steht. Als nun die Esten mit ihrer Kriegsbeute über den Salaiņa ezers fuhren, brach das dünne Eis unter den schwer beladenen Fuhren, und die Männer ertranken zusammen mit ihren Wagen. An den Stellen, wo die estnischen Soldaten und Fuhrleute eingebrochen waren, sind kleine Inseln entstanden.

Noch heute hört man, an einem gewissen Tag und zur gewissen Stunde — wenn die erste leichte Eisschicht den See bedeckt — aus den Tiefen sonderbare Laute, dumpfes Dröhnen und Klagen. Zusammen mit den estnischen Soldaten waren damals auch viele gefangen genommene Lettinnen ertrunken. Ihre Seelen erscheinen als Glühwürmchen in warmen Sommernächten auf den Inseln des Salaiņa ezers.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox