Ezeri

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Cūku ezers atrodas kādas desmit verstis no Kandavas miestiņa, ceļā uz Talsiem. Teika stāsta, ka tas esot Dieva mests ezers.

Kādā jaukā vasaras dienā ganījuši divi cūkgani cūkas, viens no otra kādu gabaliņu attālāku. Uz reizi nācis melns mākonis, dikti šņākdams. Viens cūkgans iesaucies: "Tas nāk tāpat kā cūku bars rūkdams!" Tiklīdz to izteicis, mākonis nokritis un palicis par ezeru. Tas cūkgans, kas teicis: "Nāk kā cūku bars rūkdams" — tas palicis ezerā. Vēl tagad dažu nakti ezerā dzirdot cūkas rukstam. Arī dibena nevarot atrast; daži to sauc par Bezdibena ezeru.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox