Ezeri / Seen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Augšzemē pie Elkšņu muižas atrodas tā sauktais Dumbļa ezers, kas jau pa daļai aizaudzis. Labi attālu no šī ezera ir plašais Saukas ezers, kas ļoti bagāts ar ūdeni. Saukas ezers ar Dumbli sākuši savā starpā lielīties, ka vienam esot vairāk ūdens nekā otram. Dumblis sacījis, ka viņš esot daudz platāks un lielāks, nekā Saukas ezers, tādēļ viņam esot vairāk ūdens. Saukas ezers atkal lielījies, ka viņš esot daudz dziļāks par Dumbli, tādēļ ūdens gan viņam būšot vairāk. Kam nu īsteni taisnība, to nezinājuši. Pēdīgi noderējuši tā: abu ūdens jāizmērī, un kuŗam būs mazāk ūdens, tam jāpaliek aklam. Saukas ezeram uzgājušas bailes, ka tikai nebūtu mazāk ūdens. Lai netrūktu ūdens un nebūtu aklam jāpaliek, viņš kādu nakti priekš ūdens mērīšanas aizgājis ar lielu kausu no Dumbļa ūdeni zagt. Bet ar pilnu kausu atpakaļ nākot, pienākusi pusnakts un gailis jau sācis dziedāt. Te viņam ūdens kauss bijis jāpamet un jādodas tukšā uz savu vietu. Ūdens kauss, kuŗu Saukas ezers tolaik izlējis, ir vēl tagad redzams turpat pie Saukas ezera, un vēl šo baltu dienu to sauc par Kausu. Nu sākuši ūdeni mērīt. Dumblim izrādījies mazāk ūdens nekā Saukas ezeram, un tā viņš paspēlējis derību. No tā laika Dumblis sācis aizaugt un aug cieti jo dienas jo vairāk, tā palikdams akls. Im Oberland unweit vom Gutshof Elkšņi befindet sich der Dumbļa ezers, der heute zum Teil schon zugewachsen ist. Etwas weiter von dem hier erwähnten See entfernt befindet sich der sehr wasserreiche Saukas ezers. Einmal hatten Dumblis und Saukas ezers angefangen zu prahlen, wer von ihnen beiden das meiste Wasser führe. Der Dumblis betonte, dass er viel breiter und größer als der Saukas ezers sei und deshalb auch mehr Wasser habe. Der Saukas ezers seinerseits prahlte, dass er viel tiefer sei und deshalb auch wasserreicher als der Dumblis. Wer von ihnen in Wirklichkeit recht hatte, das wussten sie beide nicht. Schließlich trafen sie eine Vereinbarung: Ihr Wasser sollte ausgemessen werden. Wer von ihnen beiden weniger Wasser haben würde, der müsse blind werden. Da bekam es der Saukas ezers mit der Angst zu tun: wenn er nun doch weniger Wasser haben sollte? Um nicht blind werden zu müssen, machte sich der Saukas ezers in der Nacht vor dem Wassermessen mit einer großen Schöpfkelle auf den Weg, um Wasser aus dem Dumblis zu stehlen. Als er mit einer vollen Kelle zurückkehrte, war es schon Mitternacht und der Hahn begann zu krähen. Er musste die Wasserkelle liegen lassen und an seinen Platz zurückeilen. Die Schöpfkelle, die der Saukas ezers in jener Nacht verschüttet hatte, ist noch heute ganz in seiner Nähe zu sehen. Nun, begannen sie das Wasser auszumessen. Es stellte sich heraus, dass der Dumblis weniger Wasser führte als der Saukas ezers. Er hatte die Wette verloren. Von der Zeit an begann der Dumblis, langsam zuzuwachsen. Mit jedem Tag wächst er mehr zu und ist auf diese Weise blind geworden.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox