Ezeri / Seen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Ērgļi
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Pie Sausnējas muižas zemē ir Piģu purvs, no kuŗa paceļas viena sala, saukta par Krievu salu. Šai Krievu salā ir atrastas dažas vecas kaŗa lietas. Piģu purvs senāk esot bijis ezers, kas kādā lielā kaujā no asinim esot aizbēdzis. Viņš pacēlies gaisā un rūkdams šņākdams gājis projām, kamēr nonācis Kurzemē. Tur meitas velēdamās esot dziedājušas:

Sauka gāja saukādama,
Sauc lielā tīrumiņa.
Meties, Sauka, šai vidū,
Še lielie tīrumiņi.

Meitas šai dziesmā uzminējušas ezera vārdu, un ezers tūliņ nolaidies zemē, tā kā velējamās vāles vien virs ūdens palikušas. Tā nu esot cēlies Saukas ezers Kurzemē.

In der Nähe des Gutshofes Sausnēja befindet sich das Moor Piģu purvs, in dem sich eine Insel, die sogenannte Krievu sala (Russeninsel), erhebt. Auf der Russeninsel hat man verschiedene alte Kriegsgeräte gefunden. Piģu purvs soll früher ein See gewesen sei. Nach einer großen Schlacht sei er vor dem Blut geflohen. Er erhob sich in die Luft und flog rauschend und brausend davon, bis er nach Kurland kam. Mägde, die gerade beim Wäschebleueln waren, sangen:

Sauka flog, Sauka rief,

Rief nach einem großen Feld,

Laß dich nieder, Sauka-See,

Hier gibt es weite Felder!

(*Wortspiel mit lett. saukt=rufen.)

Die Mägde hatten in ihrem Lied den Namen des Sees erraten, weshalb er sofort auf sie hinabstürzte: Nur die Wäschebleuel blieben auf dem Wasser. Auf diese Weise soll der Saukas ezers von Kurland entstanden sein.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox