Ezeri

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Comments: Jausmiņš no Sausnējas raksta "Balsī" (1887. g. nr. 15. LP, VII, I, 1305, 1), ka šo purvu saucot par "Piķa purvu", un ka šie kaŗa spēki no pārskatīšanās paši savā starpā sākuši kauties. P. Š.


Pie Sausnējas muižas zemē ir Piģu purvs, no kuŗa paceļas viena sala, saukta par Krievu salu. Šai Krievu salā ir atrastas dažas vecas kaŗa lietas. Piģu purvs senāk esot bijis ezers, kas kādā lielā kaujā no asinim esot aizbēdzis. Viņš pacēlies gaisā un rūkdams šņākdams gājis projām, kamēr nonācis Kurzemē. Tur meitas velēdamās esot dziedājušas:

Sauka gāja saukādama,
Sauc lielā tīrumiņa.
Meties, Sauka, šai vidū,
Še lielie tīrumiņi.

Meitas šai dziesmā uzminējušas ezera vārdu, un ezers tūliņ nolaidies zemē, tā kā velējamās vāles vien virs ūdens palikušas. Tā nu esot cēlies Saukas ezers Kurzemē.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox