Purvi

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Šis purvs atrodas Jaunpiebalgas pagasta Lielmežā, 2 klm. uz rītiem no meža ezeriņa. Par šī purva nosaukumu apkārtnē uzglabājusies šāda teika. Šinī purvā dzīvojis liels mednis, kuŗa neviens nevarējis nošaut. Mežsargs paziņojis to kungam. Kungs sarīkojis lielas medības. Ilgi nevarējuši medņa nošaut. Pēdīgi viens mednieks to tomēr nošāvis. Tā šo vietu viņi nosaukuši par Medņa purvu.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox