Kalni / Berge

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Sērene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Agrāk dzīvojis Sēreniešu Šķītiņos drošs vecītis, kas nekad bailes nepazinis. Reiz saimnieks sūtījis viņu Pagrabkalnos malku cirst un pieteicis, lai Dzeņos nakti pārguļot. (Pagrabkalnos senāk esot bijis Sērenes pilsēts, kas kaŗos nodedzināts.) Bet vecītis vakarā iekūris uguni un labāk pārgulējis turpat mežā. Gulējis, gulējis — piepēži sacēlies briesmīgs vējš. Vecītis pamodies un ieraudzījis uguns kuram blakus trīs vilkus. Viņš neko. Te sacēlies otrreiz vējš — pavisam aukas kārtā un nu, vilkiem aiz muguras, gadījušās trīs jaunekles. Beidzot sacēlies viesulis — koki lauzīti, mežs krācis, melni mākoņi mētājušies šķīzdami un nu gadījušies jauneklēm aiz muguras trīs jaunekļi. Viens teicis: "Ņemsim viņu!" Otrs pretojies: "Nē, viņš smird!" Trešais atkal: "Par to visu nekas, bet viņu trīs nikni suņi sargā, ko ar tiem iesāksim?" — "Lai paliek labāk — iesim projām!" Un tā arī aizgājuši visi seši ar tādu pašu negaisu, kā nākuši. Tikai tie trīs vilki negājuši pakaļ, tie mazā gaismiņā tikai aizvilkušies.

Pie Pagrabkalniem ir divas mājas: Dzeņi un Ancāni. Senākais Dzeņu saimnieks bijis ļoti bagāts; viņam arī visur aplam vedies: ko vien uzsācis, tas izdevies. Reiz Dzenis ar Ancānu gājis medņus pamedīt; un tai reizē Ancāns tīri vai pārbijies; līdz ko pirmo medni nošāvis, te otrs, trešs, ceturts atkal klāt un tik tuvu, lai ar rungu sit. Saslānījis tad arī lielu gubu, nezinājis, kur likt. Te pienācis Dzenis, sacīdams: "Būs diezgan! Iesim labāk atspirdzināties; tepat zinu labu saimnieku, kam visa papilnam." Pagājuši tādu gabalu, ierauga meža vidū lielu ēku. Ieiet iekšā — ak tu manu dieniņu! — lai ēd, lai dzeŗ, ko vien sirds kāro. Ancāns ķempis arī labi, beidzot paēdis iesaucies: "Paldies Dievam; te ir gan pārpilnība." Bet tai pašā acumirklī viss pazudis un Ancāns piepēži atradies uz kailām sūnām meža vidū.

No tās reizes Ancāns ar Dzeni vairs nav saskatījies labi. Tomēr otrā gadā Ancānam bišu godībās iesities prātā arī Dzeni paaicināt. [Bišu godu te svin (kad medu dravē) kā īpašus svētkus.] Bet šis ne un ne. Divreiz izaicinājies ar puisi, trešo reizi braucis pats pakaļ un tad atvedis gan. Godībās Dzenis dāvājis Ancānam kaunamo dunci, lai ēdot ar to, varot labāk medu apvicināt; bet Ancāns baidījies ņemt dunci. Dzenis saskaities, izgājis laukā un — kur gadījušies, kur ne — iesēdies četros melnajos, aizbraukdams, ka nodimdējis vien.

Kāds krapietis (Saukas apkārtnē) uzgājis cūku rakumos zelta naudas gabalu, par ko ļoti priecājies. Bet mājā naudas atradējam piestājušies divi jaunas sievietes un staigājušas katrā pusē viņam visur līdz. Guļot viena stāvējusi galvas galā, otra kāju galā. No sievietēm tikai tad ticis vaļām, kad apracis naudu tur, kur pacēlis.

Pusotras verstes no Seces uz Grebļa kalna pusi, sākas mazāki kalni — tā dēvētie Putnu kalni. Putnu kalnos reiz esot nokauta sieviņa. Viņa bijusi atraikne un gribējusi vēl otrreiz precēties. Gadījies arī, kas ņem; bet tas teicis: "Negribu pabērnus auklēt!" Šī nodievojusies, ka nebūšot pabērni jāauklē. Tas ticējis un apņēmis. Bet tūliņ pēc kāzām sievai piedzimis dēls. Vīrs pārmetis, ka esot melojusi toreiz; bet sieva apgalvojusi: "Neesmu vainīga — nezinu nekā! Ja netici, nocērt man kaklu, tad redzēsi: ja palēks galva trīs reiz uz augšu — nebūšu vainīga, nelēks — būšu vainīga." Nocirtuši kaklu un pareizi: sieva nebijusi vis vainīga — galva trīs reiz palēkusi gaisā.

Šinīs kalnos arī vienmēr jauna meitene rādījusies. Reiz stiprā salā braukuši mežinieki mājā un ieraudzījuši sievieti lēkājam. Viens mežinieks spokam iesitis ar sērmokšļa nūju pa pakausi — tūliņ sievietei kauli sajukuši un šļirr, šļirr, šļirr! palikuši par diviem naudas gabaliem. No tā laika sievieti vairs neredzējuši.

Citā reizē skrīveriešu Apsēnu māju tuvumā (te zviedru kaŗos esot paglabāti kareivji) kāds vīrs gājis pie bērza naudu rakt (esot nosapņojis). Bet tikko bedri izracis, te neredzams ķēms nocirtis rokai visus pirkstus — sāpes gan nejutis. Otrā rītā attinis sasējumu: ne rokai kāda brūce bijusi, nekā.

Vecumnieku Podēnu saimniekam rādījies sapnī, ka Kazu purvā, pie Rabutu kalna tai un tai vietā esot pilna kazas āda ar naudu. Ja saimnieks tai vietā nolikšot mazu bērnu un rakšot, tad naudas vai cik. Saimnieks aiznesis svešu bērnu un racis — jā, atradis gan; bet kazas āda bļāvusi kā traka. Lielām mokām pārstiepis mājā; bet tur gadījies svešs vīrs, kas uztiepis: "Nes paša bērnu, tad kaza nebļaus!" Saimnieks atmetis ar roku, aiznesis ādu atpakaļ aprakt un bērnu, par laimi, vēl atdabūjis gluži veselu.

Vor langer Zeit lebte auf dem Šķītiņi-Hof in Sērene ein sehr mutiger alter Mann, der keine Angst kannte. Einmal schickte ihn der Bauer zu den Pagrabkalni (Kellerberge) Brennholz zu hacken und ermahnte ihn, auf dem Dzeņi-Hof zu übernachten. (Auf dem Kellerberg soll früher die Sērene-Burg gestanden haben, die im Krieg niedergebrannt worden ist.) Der Alte machte jedoch am Abend ein Lagerfeuer an und war entschlossen, lieber im Walde zu übernachten. Nachdem er schon eine ganze Weile geschlafen hatte, brach ein gewaltiger Sturm aus. Der Alte erwachte und erblickte neben dem Lagerfeuer drei Wölfe. Er ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Da brach erneut Sturm aus, und nun erschienen hinter den Rücken der Wölfe drei Jungfrauen. Schließlieh erhob sich ein Wirbelsturm, der Bäume brach. Der Wald rauschte, schwarze Wolken wälzten sich am Himmel, und hinter den Jungfrauen erschienen drei Jünglinge. Der eine sagte: "Wir wollen ihn nehmen!" Der andere entgegnete: "Nein, er stinkt!" Dazu der Dritte: "Das macht nichts! Aber er wird von drei scharfen Hunden bewacht, was wollen wir mit ihnen anfangen?" – "Wir lassen ihn lieber in Ruhe und gehen fort!" Und, die Sechs trollten sich mit dem Ungewitter, das sie gebracht hatte. Die drei Wölfe folgten ihnen nicht, sondern schlichen erst in der Morgendämmerung davon.

In der Nähe der Kellerberge liegen zwei Bauernhöfe: Dzeņi und Ancāni. Der frühere Dzeņi-Bauer war ein reicher Mann gewesen. Er hatte bei allem eine glückliche Hand: Alles, was er begann, gelang ihm. Einmal war er mit dem Ancāni-Bauer auf Birkhähne gegangen. Und damals hat der Ancāni-Bauer es mit der Angst zu tun gehabt: Sobald der erste Birkhahn erschossen worden war, war ein zweiter, ein dritter, ein vierte zur Stelle, dabei so nahe, dass man ihn mit einem Knüppel erschlagen konnte. Nun, er erschlug denn auch einen ganzen Haufen und wußte nun nicht, wohin damit. Da kam sein Nachbar Dzenis auf ihn zu und sagte: "Jetzt wird es langen. Komm, wir wollen etwas zu uns nehmen, ich weiß in der Nähe einen Bauern, der alles im Überfluß hat." Nachdem sie eine Weile gegangen waren, erblickten sie mitten im Walde ein großes Haus. Sie betreten das Haus — du lieber Himmel! — zu essen und zu trinken gibt es da alles, was das Herz nur begehrt. Ancāns aß und trank nach Herzenslust und rief schließlich aus: "Gott sei gedankt, hier gibt es wirklich alles im Überfluß!" Aber in demselben Augenblick war alles verschwunden, und Ancāns befand sich mitten im Walde auf kahlem Moos.

Seit der Zeit waren Ancāns und Dzenis nicht mehr sehr gut auf einander zu sprechen, als jedoch Ancāns im nächsten Jahr Bienenfest feierte (das "Bienenfest" wurde in jener Gegend nach dem Honigschleudern gefeiert), lud er dazu auch Dzenis ein. Aber Dzenis weigerte sich: nein und nein! Zweimal ließ er ihn durch seinen Knecht einladen, das dritte Mal holte er ihn selbst im Pferdegespann ab. Beim Festgelage bot Dzenis Ancāns ein Schlachtmesser an, er solle damit essen, es sei leichter, den Honig um das Messer zu wickeln. Aber Ancāns fürchtete sich, das Schlachtmesser zu nehmen. Da wurde Dzenis ärgerlich, ging hinaus und — woher es kam, woher nicht — setzte sich in eine Kutsche, von vier Rappen gezogen, und fuhr davon, dass die Erde erdröhnte.

Ein Mann aus der Gegend von Sauka fand eines Tages an eine Stelle, an der Schweine gebuddelt hatten, ein Goldstück und war darüber sehr froh. Als der Goldfinder jedoch wieder zu Hause war, gesellten sich zu ihm zwei junge Frauen, die nicht mehr von seiner Seite wichen. Wenn er schlief, stand die eine am Kopfende, die andere am Fußende seines Bettes. Erst nachdem er das Geld wieder an der Fundstelle vergraben hatte, ließen die Frauen von ihm ab.

Anderthalb Werst von Sece entfernt, in der Richtung zum Grebļa kalns, erheben sich kleine Hügel, die sogenannten Putnu kalni (Vogelberge). Auf den Vogelbergen soll einmal ein Frauchen umgebracht worden sein. Das Frauchen war Witwe gewesen und wollte wieder heiraten. Es fand sich auch ein Freier, der jedoch sagte: "Ich will aber keine Stiefkinder wiegen!" Das Frauchen beteuerte, er werde keine Stiefkinder wiegen müssen. Er glaubte ihr und heiratete sie. Aber gleich nach der Hochzeit gebar die Frau einen Sohn. Der Mann warf ihr vor, sie habe ihn belogen, aber die Frau behauptete: "Ich bin unschuldig! Glaubst du mir nicht, so hau mir den Kopf ab, dann wirst du selbst sehen: Wenn er dreimal hochspringt, bin ich unschuldig, spring er nicht, bin ich schuldig." Man schlug ihr den Kopf ab und — wahrhaftig! — die Frau war unschuldig, der Kopf sprang dreimal in die Luft.

In den Vogelbergen ließ sich oft ein junges Mädchen sehen. Einmal sind Waldarbeiter bei starkem Frost nach Hause gefahren. Unterwegs erblickten sie eine Frau, die umherhüpfte. Einer der Männer schlug den Spuk mit einem Ebereschenknüttel auf den Hinterkopf: Da fielen die Knochen der Frau mit einem Geklirr auseinander und verwandelten sich in zwei Geldstücke. Seit der Zeit hat niemand mehr die Frau dort gesehen.

Ein anderes Mal machte sich ein Mann aus Skrīveri auf, in der Nähe des Apsēni-Hofes (dort waren in den Schwedenkriegen Soldaten begraben worden) neben einer Birke nach Geld zu graben. Aber kaum hatte er eine Grube gegraben, da schlug ihm auch schon ein Spuk alle Finger einer Hand ab. Schmerzen verspürte er jedoch keine. Am nächsten Morgen löste er den Verband und sah, dass seine Hand unverletzt war.

Der Podēni-Bauer von Vecumnieki hatte geträumt, dass am Rabutu kalns im Kazu purvs (Ziegenmoor), an der und der Stelle, eine mit Geld gefüllte Ziegenhaut liege. Der Bauer solle an der Stelle ein kleines Kind hinlegen und dann zu graben beginnen, dann würde er viel Geld finden. Der Bauer brachte ein fremdes Kind zu der Stelle und begann zu graben. Ja, er fand wahrhaftig Geld: Aber die Ziegenhaut schrie wie verrückt. Mit Mühe brachte er sie nach Hause. Aber dort erschien ihm ein fremder Mann, der ihn bedrängte: "Bring dein eigenes Kind hin, dann wird die Ziege nicht schreien!" Der Bauer winkte ab, brachte die Ziegenhaut zurück und begrub sie. Zum Glück bekam er auch das Kind noch unversehrt zurück.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox