Vilki / Wölfe

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Source
About subject(s)
About topic(s)
About place(s)
Original metadata:
Collector
Informant(s)
Place of recording Jaunlaicene
Year of recording
Age of informant
Other publications
Comments
Latviski (edit) Deutsch (edit)
Jurģa dienā jāj sv. Jurģis ar vilku caur lopu ganībām un tam atļauj ķert tikai tos kustoņus, kurus Juris grib: tikai tādus, kuriem dzimstot bijis asinis uz pieres. Tādēļ arī saimnieces agrāk katru kustoni pēc dzimšanas apskatījušas, lai zinātu, kuŗš vilkam novēlēts. Vilku — caur lopiem skrienot — gan redzot, bet jātnieku ne. To redzot tādi suņi, kam četras acis (otras acis tās ripainās uzacis, kas dažiem suņiem mēdz būt), kas tādā brīdī stipri plēsdami rej. Arī tādi cilvēki redzot, kas ačgārniski dzimuši. Ja sievieši gribot jātnieku redzēt, tad tām jāraujot bruņči uz galvu un jāskatoties pa kājstarpu. Voikas mājās agrāk dzīvojusi vecene — tā esot redzējusi, ka vilkam, pa ganību skrienot, bijis mugurā vīrs, kas nelaidis vilkam galvu grozīt ne uz vienu, ne otru pusi. Am Jurģis-Tag (St. Georgs-Tag) reitet der hl. Jurgis auf einem Wolf über Viehweiden und erlaubt dem Wolf nur die Tiere zu reißen, die Jurģis für ihn bestimmt: Es sind nur die Tiere, die bei ihrer Geburt Blut auf der Stirn hatten. Deshalb haben die Bäuerinnen früher alle Jungtiere nach der Geburt genau betrachtet, um zu wissen, welche für den Wolf bestimmt waren. Der Wolf, der über die Viehweide rennt, sei zu sehen, der Reiter dagegen nicht. Den können nur vieräugige Hunde sehen (Hunde, die kreisförmige Brauen haben, die wie Augen aussehen). Solche Hunde fangen dann in dem Augenblick wild zu bellen an. Auch solche Menschen, die in einer Steißlage geboren wurden, können ihn (den Reiter) sehen. Wenn Weiber den Reiter sehen wollen, so müssen sie ihre Röcke über den Kopf heben und zwischen die Beine gucken. Auf dem Voika-Hof hat früher eine alte Frau gelebt, die gesehen haben will, wie ein Mann auf dem Rücken des Wolfes saß und dem Wolf nicht erlaubte, den Kopf zur Seite zu drehen.
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox