A. Garjānis

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname A.
Last name / Uzvārds / Nachname Garjāne
Full name Garjāne A.
Gender / Dzimums female
Comments / Komentāri Pierakstīts kā A. Gari-Juone

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130121013 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen A. Garjānis Juoņs Rokošs Domopoles pagasts
131001058 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Garjānis St. Keibinīks Domopoles pagasts
131001059 Mājas-kungs / Der Haus-Herr A. Garjānis St. Grīstiņš Domopoles pagasts
132105009 Pūķis nosists / Der erschlagene Drache A. Garjānis Marija Dortholca Dricānu pagasts
140106033 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen A. Garjānis Vaivoda Jezupate Preiļu pagasts
140107008 Velns palīdz medniekiem / Der Teufel hilft dem Jäger A. Garjānis St. Keibinīks Domopole
140108022 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder A. Garjānis Sieviņa Domopole
140201015 Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts / Die Sterbestunde des Menschen ist vorbestimmt A. Garjānis Marija Dortholca Dricānu pagasts
140203007 Dvēsele iziet no cilvēka maza dzīvnieka veidā / Die Seele verlässt den Menschen in der Gestalt eines kleinen Tieres A. Garjānis I. Zaščerinska Domopole
140205032 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof A. Garjānis Domopole
140208026 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis S. Zaščerinska Domopole
140208043 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis Tekla Gailuma Domopole
140208044 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis K. Loncka Domopole
140208045 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis K. Loncka Domopole
140208071 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis Domopole
140208072 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum A. Garjānis Ontons Soms Līksna
140211014 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen A. Garjānis Buorbola Putāne Daugavpils
140215012 Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen A. Garjānis St. Keibinīks Domopole
140216015 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen A. Garjānis Apse Kokorevas pagasts
140305037 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt A. Garjānis Domopole
140602017 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt A. Garjānis Tadeušs Gailums Domopoles pagasts
140602029 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt A. Garjānis St. Keibinīks Domopoles pagasts
140603014 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld A. Garjānis St. Keibinīks Domopoles pagasts
140608004 Nauda parādās par kustoni / Das Geld erscheint in Tiergestalt A. Garjānis Anna Pauniņa Preiļi
150111021 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört A. Garjānis Tadeušs Gailums Domopoles pagasts
150111031 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört A. Garjānis A. Dortholca
150111061 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört A. Garjānis Tadeušs Gailums Domopole
150112025 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist A. Garjānis Tadeušs Gailums Domopoles pagasts
150201054 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150204018 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150204019 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf A. Garjānis Zuzanna Lazdiņa Domopole
150301007 Kā burvji rodas / Wie Zauberer entstehen A. Garjānis Tadeušs Gailums Domopole
150301008 Kā burvji rodas / Wie Zauberer entstehen A. Garjānis Buorbala Laupača Kokorevas pagasts
150302002 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern A. Garjānis Zuzanna Lazdiņa Domopole
150302008 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150302009 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern A. Garjānis St. Keibinīks Domopole
150302010 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150302011 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150303029 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen A. Garjānis Zuzanna Lazdiņa Domopoles pagasts
150304008 Burvji bojā lauku ražu / Hexenmeister schädigen die Ernte A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150304009 Burvji bojā lauku ražu / Hexenmeister schädigen die Ernte A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150304010 Burvji bojā lauku ražu / Hexenmeister schädigen die Ernte A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150304011 Burvji bojā lauku ražu / Hexenmeister schädigen die Ernte A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150307004 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört A. Garjānis Marija Dortholca Dricānu pagasts
150310014 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150310015 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150310016 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister A. Garjānis Helēna Pudule Rēzekne
150403012 Raganas vajā cilvēkus / Hexen verfolgen Menschen A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150404003 Raganas bojā labību / Die Hexen verderben das Korn A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150407013 Raganas vēmekļi / Hexenspucke A. Garjānis Marija Dortholca Dricānu pagasts
150409010 Raganu nāve / Das Sterben der Hexen A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150505002 Zagļi / Diebe A. Garjānis K. Skapars Domopole
150614007 Latgale / Latgale (Letgallen) A. Garjānis Broņislavs Putns Kokorevas pagasts
150614009 Latgale / Latgale (Letgallen) A. Garjānis S. Matisons Domopole
150707024 Kaŗi / Kriege A. Garjānis St. Keibinīks Domopole
150901005 Lāči / Bären A. Garjānis Anna Sveikota Ilūkstes apriņķis


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox