Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
Publication type Manuscripts
Title Arvīds Aizsils, Latviešu folkloras krātuve
Publication Year
Volume number
Issue number
Publication date
Publisher
Language
Page countItems with references to this publication

  Display title
130110001 Kādēļ sievietei nekad nav vaļas / Warum die Frau niemals Zeit hat
130111015 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat
130111016 Kāpēc labībai tik īsas vārpas / Warum das Getreide so kurze Ähren hat
130120012 Koki un citi augi / Bäume und andere Pflanzen
130214003 Dievs ar Velnu grib viens otru sabaidīt / Gott und der Teufel wollen einander erschrecken
130401011 Pērkons / Der Donner
140102024 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel
140102030 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel
140103002 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine
140205024 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof
140206015 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche
140206017 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche
140208028 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum
140208067 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum
140211006 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen
140211007 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen
140212014 Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung
140216012 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen
140301067 Ēni māžojas / Die Schatten spuken
140305044 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt
140307004 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen
140602022 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt
140606048 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer
140608008 Nauda parādās par kustoni / Das Geld erscheint in Tiergestalt
150603015 Madonas apriņķis / Kreis Madona
151101007 Čūskas / Schlangen
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox