Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search

Subjects


Text items

  Display title Collected by Provided by Place of recording
130122001 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Mārtiņš Bērziņš Vīķis Umurga
130122002 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122003 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122004 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Pēteris Šmits P. Zeltiņa Rīga
130122005 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Irma Medne Rīga
130122006 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
130122007 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Jānis Rozenbergs Ķēču pagasts
130122008 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Kārlis Jansons Plāņi
130122009 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Anss Lerhis-Puškaitis Dora Ripa Džūkste
130122010 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Dāvis Ozoliņš Bērzaune
130122011 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen G. Stankēviča Anna Olle Lubāna
130122012 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen K. Strautiņš Marija Ģērmane Mēdzūlas pagasts
130122013 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen A. Korsaks Zelma Kuble Ezeres pagasts
130122014 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen A. Cimemane Nīca
130122015 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Nezināms
130122016 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Arnolds Lablaiks M. Vītole Seces pagasts
130122017 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen J. Cinovskis Snēpele
130122018 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Matīss Ārons Bērzaune
130122019 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen H. Gūtmane Marija Vilstere Kārķu pagasts
130122020 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Vēra Zaharska A. Gudrimoviča Makašānu pagasts
130122021 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Jānis Utināns Madaļa Prikule Preiļu pagasts
130122022 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Jānis Utināns Agate Utināne Preiļu pagasts
130122023 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Vēra Zaharska M. Pinka Rozentovas pagasts
130122024 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Mačkēviče-Saulīte Māmuļa Preiļi
130122025 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Augusts Bīlenšteins Ērgļi
130122026 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen A. Cimemane Nīca
130122027 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Aleksandrs Sprudžs Tekla Reinīka Sakstagala pagasts
130122028 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Antonina Ruška Zvirgzdienes pagasts
130122029 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Jōns Nīdra Balvu pagasts
130122030 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Cirgaļu pagasts
130122031 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
130122032 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
130122033 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen I. Lazdiņa Mores pagasts
130122034 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Elvīra Priediņa Māmiņa Rendas pagasts
130122035 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Skolnieks M. Ezerroze Sece
130122036 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen L. Launadziņš Staļģene
130122037 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen J. Nīders Zuze Branka Alūksnes pagasts


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox