Gaujiena

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search


Items about this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
150605009 Valkas apriņķis / Kreis Valka Kārlis Bika Gaujiena

Items collected at this place:

  Display title Collected by Provided by Place of recording
131001039 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Kārlis Bika Gaujiena
140103012 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Kārlis Bika Gaujiena
140104007 Kustonis, kas acim redzot aug lielāks / Ein Tier das zusehends wächst (größer wird) Kārlis Bika Gaujiena
140205007 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof Kārlis Bika Gaujiena
140209002 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujiena
140212008 Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung Kārlis Bika Gaujiena
140301024 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Kārlis Bika Gaujiena
140301072 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Kārlis Bika Gaujiena
140306006 Ēni neredzami / Unsichtbare Schatten (Gespenster) Kārlis Bika Gaujiena
140307003 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Kārlis Bika Gaujiena
140401006 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Kārlis Bika Gaujiena
140402005 Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujiena
140607028 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Kārlis Bika Gaujiena
150110027 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Kārlis Bika Gaujiena
150309006 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Kārlis Bika Gaujiena
150405004 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Kārlis Bika Gaujiena
150605009 Valkas apriņķis / Kreis Valka Kārlis Bika Gaujiena
150701004 Ļaužu dzīve senos laikos / Das Leben der Menschen in der ältesten Zeit Kārlis Bika Gaujiena
150701006 Ļaužu dzīve senos laikos / Das Leben der Menschen in der ältesten Zeit Kārlis Bika Gaujiena
150704002 Bargie sodi / Harte Strafen Kārlis Bika Gaujiena
150707004 Kaŗi / Kriege Kārlis Bika Gaujiena
150709003 Brīnumu zeme un savādi ļaudis / Das Wunderland und die sonderbaren Leute Kārlis Bika Gaujiena
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox