Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis)

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Hugo
Last name / Uzvārds / Nachname Skujiņš
Full name Skujiņš Hugo
Gender / Dzimums male
Comments / Komentāri

Items collected

  Title Collected by Provided by Place of recording
130103002 Kādēļ mazi bērni neiet kājām / Warum kleine Kinder nicht laufen können Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
130103003 Kādēļ mazi bērni neiet kājām / Warum kleine Kinder nicht laufen können Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130105001 Dievs nospriež mūža gaŗumu / Gott bestimmt die Dauer des Lebens Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Augusts Kārkliņš Mēru pagasts
130106001 Darbs, prāts un naids / Arbeit, Vernunft und Hass Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marta Kuplā Plāņu pagasts
130115004 Mājas lopi / Die Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
130115005 Mājas lopi / Die Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
130115006 Mājas lopi / Die Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Brikmanis Rauzas pagasts
130115016 Mājas lopi / Die Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
130121001 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
130121004 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
130121009 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130121015 Dievs žēlo paklausīgos / Gott erbarmt sich der Gehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
130122006 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
130122030 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Cirgaļu pagasts
130122031 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
130122032 Dievs soda nepaklausīgos / Gott Bestraft die Ungehorsamen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
130201004 Pasaules radīšana / Die Erschaffung der Welt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtavas pagasts
130202002 Kā akmeņi cēlušies / Wie die Steine entstanden sind Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130204004 Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Cīrule Smiltene
130204005 Velna un Dieva govis / Die Kühe des Teufels und die Kühe Gottes Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
130210001 Velns rada vilkus / Per Teufel erschafft Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
130215009 Dievs ar Velnu kaitinās / Gott und der Teufel ärgern einander Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emīlija Tralliņa Aumeisteri
130301010 Saule, Mēness un Varavīksne / Sonne, Mond und Regenbogen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
130301011 Saule, Mēness un Varavīksne / Sonne, Mond und Regenbogen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
130401004 Pērkons / Der Donner Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
130801001 Baltā mātīte / Das Weiße Weib Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
130801003 Baltā mātīte / Das Weiße Weib Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
130901004 Uguns-māte / Die Feuer-Mutter Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001010 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
131001011 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001012 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis Smiltene
131001013 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131001014 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001022 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis Bilskas pagasts
131001023 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis Bilskas pagasts
131001024 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131001025 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
131001029 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001038 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001047 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Gailītis Smiltenes pagasts
131001049 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Antēns Bilskas pagasts
131001051 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujienas pagasts
131001052 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001053 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Liepiņš Bilskas pagasts
131001054 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
131001055 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001067 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
131001068 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
131001069 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
131001070 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131001071 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
131001072 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
131001073 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Šūmane Plāņu pagasts
131001078 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131001079 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131001080 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
131001082 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131001083 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001084 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš Bilskas pagasts
131001086 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Palsmane
131001087 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
131001088 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001089 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001090 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Puriņš Smiltene
131001092 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Mežielis Smiltene
131001093 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
131001094 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtavas pagasts
131001095 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001096 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
131001097 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001098 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
131001099 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Pujiņš Smiltene
131001100 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001101 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131001102 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
131001103 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
131001109 Mājas-kungs / Der Haus-Herr Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101001 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131101002 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101003 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101004 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101005 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101006 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101007 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101009 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Vecenīte Aumeisteru pagasts
131101010 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101011 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101012 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131101013 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131101014 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101015 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101016 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101017 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101018 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
131101019 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131101020 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101021 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101022 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
131101023 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101024 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101025 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101027 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131101028 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
131101029 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101030 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
131101031 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
131101032 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131101033 Vilce / Vilce Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131501004 Laima / Schicksalsgöttin, Glücksgöttin Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131801002 Jumis / Jumis Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) P. Āboltiņa Aumeisteri
131901015 Slimības / Krankheiten Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131901035 Slimības / Krankheiten Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
131901036 Slimības / Krankheiten Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
132101009 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtava
132101010 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zvārtava
132101011 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101030 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101039 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101041 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101048 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101049 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132101058 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132101059 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132101077 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte Smiltene
132101082 Pūķa iegūšana un darbība / Das Anschaffen des Drachen und seine Tätigkeit (Wirksamkeit) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132102014 Pūķis apvainots / Der Drache ist beleidigt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132103005 Pūķi ēdina ar mēsliem / Der Drache wird mit Unrat gefüttert Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132103006 Pūķi ēdina ar mēsliem / Der Drache wird mit Unrat gefüttert Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132103007 Pūķi ēdina ar mēsliem / Der Drache wird mit Unrat gefüttert Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
132104012 Pūķis apturēts / Der Drache wird angehalten Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
132105015 Pūķis nosists / Der erschlagene Drache Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
132106006 Pūķa saimnieka nāve / Der Tod des Drachen-Bauern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140101002 Velnu izskats un īpašības / Das Aussehen und die Eigenschaften der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140101005 Velnu izskats un īpašības / Das Aussehen und die Eigenschaften der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140101011 Velnu izskats un īpašības / Das Aussehen und die Eigenschaften der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš Bilskas pagasts
140102001 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140102005 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140102010 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140102012 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Vecenīte Aumeisteru pagasts
140102013 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140102015 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140102018 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140102020 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140102032 Velnu dzīves vietas / Die Wohnorte der Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140103004 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
140103010 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140103037 Velni nēsā akmeņus / Die Teufel tragen Steine Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
140104002 Kustonis, kas acim redzot aug lielāks / Ein Tier das zusehends wächst (größer wird) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140105002 Velni mānās / Die Teufel täuschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis Smiltene
140105004 Velni mānās / Die Teufel täuschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Augusts Kārkliņš Mēru pagasts
140105006 Velni mānās / Die Teufel täuschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140105007 Velni mānās / Die Teufel täuschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Vecs vīrs Smiltene
140105008 Velni mānās / Die Teufel täuschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140105016 Velni mānās / Die Teufel täuschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140106007 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140106009 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140106018 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140106031 Velni mantas nesēji / Teufel als Zuträger von Schätzen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140108016 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140108017 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140108018 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140108019 Velni maina bērnus / Die Teufel vertauschen Kinder Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140109001 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140109004 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140109005 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140109010 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140109015 Velni nerro cilvēkus / Die Teufel führen die Menschen an Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140110001 Velni ievilina cilvēkus svešā klētī / Die Teufel locken Menschen in fremde Vorratshäuser Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140113001 Velni nes cilvēkus pa gaisu / Die Teufel tragen die Menschen durch die Luft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140113002 Velni nes cilvēkus pa gaisu / Die Teufel tragen die Menschen durch die Luft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140113003 Velni nes cilvēkus pa gaisu / Die Teufel tragen die Menschen durch die Luft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Augusts Kārkliņš Mēru pagasts
140113004 Velni nes cilvēkus pa gaisu / Die Teufel tragen die Menschen durch die Luft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140113005 Velni nes cilvēkus pa gaisu / Die Teufel tragen die Menschen durch die Luft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140113008 Velni nes cilvēkus pa gaisu / Die Teufel tragen die Menschen durch die Luft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140114001 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140114002 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140114003 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140114019 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140114021 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140114029 Velni moka cilvēkus / Die Teufel plagen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140116008 Velni mudina cilvēkus kārties / Die Teufel stiften die Menschen an, sieh zu erhängen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140116016 Velni mudina cilvēkus kārties / Die Teufel stiften die Menschen an, sieh zu erhängen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
140117004 Velni noplēš cilvēkiem ādu / Die Teufel ziehen den Menschen die Haut ab Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140119001 Velni tiek piemānīti / Die Teufel werden betrogen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140119007 Velni tiek piemānīti / Die Teufel werden betrogen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140120001 Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Vecenīte Aumeisteru pagasts
140120007 Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140120020 Velni tiek sisti / Die Teufel werden geschlagen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140121019 Pērkons vajā velnus / Perkons (der Donner) verfolgt die Teufel Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140201014 Cilvēka mirstamais laiks ir nolemts / Die Sterbestunde des Menschen ist vorbestimmt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140202001 Cilvēka miršana / Das Sterben des Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Skujiņš Smiltene
140202002 Cilvēka miršana / Das Sterben des Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140203005 Dvēsele iziet no cilvēka maza dzīvnieka veidā / Die Seele verlässt den Menschen in der Gestalt eines kleinen Tieres Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140204001 Krusta koki / Die Kreuzbäume Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
140205003 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140205031 Veļi kapsētā / Die Manen (Veļi) auf dem Friedhof Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140206003 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140206004 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140206008 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140206010 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140206019 Veļi baznīcā / Die Manen in der Kirche Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140208004 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140208009 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140208010 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140208015 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140208016 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
140208022 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140208035 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140208036 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140208038 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140208041 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140208051 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140208055 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
140208059 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140208065 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140208069 Veļi māžojas / Die Manen gehen herum Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140209002 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujiena
140209009 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140209011 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140209018 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140209020 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140209021 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140209024 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140209026 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140209027 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
140209029 Veļi prasa, lai aprok / Die Manen verlangen, begraben zu werden Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140210005 Velis tiek nēsāts / Manen werden getragen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140211002 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140211003 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140211015 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140211024 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140211025 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140211026 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140211027 Veļi prasa savas mantas / Die Manen verlangen ihre Sachen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140212001 Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140212002 Veļi prasa mieru un cienību / Die Manen verlangen Frieden und Achtung Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140213005 Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140213006 Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140213014 Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140213016 Sulainis ar mirušo kungu / Der Diener mit dem verstorbenen Herrn Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140214001 Veļi nerro cilvēkus / Die Manen necken Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140215004 Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140215006 Veļi moka cilvēkus / Die Manen quälen die Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Dāvs Velde Smiltene
140216007 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140216008 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140216009 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140216011 Veļi nogalina cilvēkus / Die Manen töten Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140217003 Velis nobeigts / Manen werden umgebracht Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140217004 Velis nobeigts / Manen werden umgebracht Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140219004 Labvēlīgie veļi / Wohlgesinnte Manen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede Aumeisteri
140219007 Labvēlīgie veļi / Wohlgesinnte Manen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140220001 Veļu dzīve viņā saulē / Das Leben der Manen im Jenseits Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140220004 Veļu dzīve viņā saulē / Das Leben der Manen im Jenseits Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140301019 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140301020 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140301021 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140301022 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa
140301023 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140301027 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140301028 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301030 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301035 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Puriņa Smiltene
140301038 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140301039 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140301040 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301047 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140301050 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140301052 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140301053 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140301054 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301056 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140301057 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140301059 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Blomes pagasts
140301060 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140301061 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
140301064 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301065 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140301071 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
140301073 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140301074 Ēni māžojas / Die Schatten spuken Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140302007 Ēni nogalina cilvēkus / Schatten töten Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140302008 Ēni nogalina cilvēkus / Schatten töten Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140303008 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140303011 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140303014 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140303024 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140303031 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
140303032 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
140303035 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140303036 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140303037 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140303041 Ēni dzīvnieku izskatā / Schatten (Gespenster) in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140304014 Ēns dzīvnieka veidā, kas acim redzot aug / Schatten in Tiergestalt, die zusehends wächst Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140305017 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305018 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305019 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140305020 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
140305021 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305022 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140305023 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140305025 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
140305026 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140305029 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305030 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305032 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305033 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140305034 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140305035 Ēni dažādos veidos / Die Schatten in verschiedener Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140307006 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140307007 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140307012 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140307014 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140307016 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
140307017 Ēni trokšņo / Die Schatten (die Gespenster) lärmen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140308003 Ēni nogalināti / Schatten (Gespenster) werden getötet Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140401008 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140401010 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
140401011 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140401013 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
140401014 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140401015 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
140401016 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140401017 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140401018 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140401019 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140401023 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140401024 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
140401025 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140401026 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140401027 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140401029 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140401031 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140401032 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140401033 Vadātājs neredzams jeb nenoteiktā veidā / Ein Irreführer, der unsichtbar ist oder eine unbestimmte Gestalt hat Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140402005 Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Gaujiena
140402006 Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
140402008 Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
140402015 Vadātājs cilvēka izskatā / Irreführer in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140403011 Vadātājs dzīvnieka izskatā / Der Irreführer in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
140404014 Velns par vadātāju / Der Teufel als Irreführer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Blomes pagasts
140501008 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140501009 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140501011 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140501013 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140501014 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140501015 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140501016 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140501017 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140501018 Lietuvēns nenoteiktā veidā / Der Alb von unbestimmter Gestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140502010 Lietuvēns moka lopus / Der Alb plagt das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140502011 Lietuvēns moka lopus / Der Alb plagt das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140503003 Lietuvēns cilvēka izskatā / Der Alb in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140503004 Lietuvēns cilvēka izskatā / Der Alb in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140503005 Lietuvēns cilvēka izskatā / Der Alb in Menschengestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140601006 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140601008 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140601009 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
140601013 Naudas apracējs grib pats izņemt savu naudu / Einer, der Geld vergraben hat, will es selbst wieder ausgraben Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140602006 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140602007 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
140602012 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140602014 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140602015 Naudas apracējs prasa cilvēku dzīvību par naudu / Für vergrabenes Geld wird Menschenleben verlangt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140603004 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140603008 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140603010 Paslēpta nauda ar dažādām prasībām / Unter verschiedenen Bedingungen verstecktes Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140606004 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
140606005 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140606006 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140606022 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
140606023 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
140606024 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
140606025 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140606026 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140606027 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Putrāle Aumeisteri
140606032 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140606036 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140606037 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140606038 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Ādernieks Aumeisteri
140606044 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140606045 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140606046 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140606047 Nauda parādās par uguni / Geld in Gestalt von Feuer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140607029 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš Bilskas pagasts
140607032 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140607034 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140607035 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140607036 Nauda parādās par cilvēku / Das Geld zeigt sich in der Gestalt eines Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140608001 Nauda parādās par kustoni / Das Geld erscheint in Tiergestalt Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140609014 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
140609020 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
140609021 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
140609027 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
140609029 Vērsis apsolīts par naudu / Für Geld wird ein Stier versprochen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
150110004 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150110011 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110012 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150110013 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Sūcis Smiltene
150110016 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110017 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
150110022 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150110035 Naudai vēl jāguļ 100 gadu zemē / Das Geld muss noch 100 Jahre in der Erde liegen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150111004 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
150111006 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150111022 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
150111023 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Rauza
150111025 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111027 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150111032 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111033 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
150111034 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150111036 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Gailītis Bilskas pagasts
150111039 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111041 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150111042 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
150111052 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
150111053 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150111055 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150111056 Naudas racēji iztraucēti / Geldgräber werden gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
150112013 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150112014 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150112019 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150112020 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150112028 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150112030 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
150112037 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150112046 Naudu saņem tas, kam tā nolemta / Das Geld bekommt derjenige, für den es bestimmt ist Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
150113023 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150113024 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150113025 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150113026 Dažādas teikas par naudu / Verschiedene Sagen über Geld Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201003 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150201004 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150201019 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150201022 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Kārlis Mežulis Bilskas pagasts
150201026 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
150201029 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201030 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201031 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150201032 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
150201033 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201042 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150201043 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150201051 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte Smiltene
150201052 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150201055 Cilvēks labprāt pārvēršas par vilkatu / Menschen verwandeln sich gern in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Celmiņš Aumeisteri
150203012 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150203013 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150203015 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150203022 Burvis pārvērš cilvēku par vilkatu / Der Zauberer verwandelt Menschen in Werwölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150204006 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150204009 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150204010 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150204011 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150204016 Vilkats atsvabināts / Der erlöste Werwolf Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
150301012 Kā burvji rodas / Wie Zauberer entstehen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede Aumeisteri
150302006 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150302012 Lādēšana līdzīga buršanai / Verfluchen gleicht Zaubern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
150303002 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150303024 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
150303027 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150303028 Burvji vajā cilvēkus / Zauberer verfolgen andere Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150304004 Burvji bojā lauku ražu / Hexenmeister schädigen die Ernte Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150305001 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš Bilskas pagasts
150305004 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Birģelis Aumeisteri
150305005 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150305006 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Veinbergs Aumeisteri
150305007 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150305009 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Pujiņa Smiltene
150305010 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Baltā Palsmane
150305011 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede Aumeisteri
150305012 Burvji moka lopus / Hexenmeister quälen das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
150307001 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150307002 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150307005 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150307006 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150307007 Burvju traucēšana / Der Hexenmeister wird gestört Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) K. Ādernieks Aumeisteri
150309002 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Grundzāles pagasts
150309003 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150309004 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150309007 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis Smiltene
150309010 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150309013 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150309014 Labvēlīgie burvji / Wohlgesinnte Zauberer Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150310007 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis Smiltene
150310009 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150310010 Burvju nāve / Tod der Hexenmeister Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
150401007 Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150401008 Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150401012 Raganu īpašības / Die Eigenschaften der Hexen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150402002 Lādēšana līdzīga buršanai / Verwünschen und Zaubern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Rudzīte Smiltene
150403002 Raganas vajā cilvēkus / Hexen verfolgen Menschen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150405003 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150405005 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150405006 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150405015 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150405018 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150405023 Raganas maitā lopus / Die Hexen verderben das Vieh Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede Aumeisteri
150406003 Raganas ceļo / Die Hexen reisen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150406013 Raganas ceļo / Die Hexen reisen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150407001 Raganas vēmekļi / Hexenspucke Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150407006 Raganas vēmekļi / Hexenspucke Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150407007 Raganas vēmekļi / Hexenspucke Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150407012 Raganas vēmekļi / Hexenspucke Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Emma Briede Aumeisteri
150409008 Raganu nāve / Das Sterben der Hexen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Bitniece Palsmane
150605007 Valkas apriņķis / Kreis Valka Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150605008 Valkas apriņķis / Kreis Valka Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150605011 Valkas apriņķis / Kreis Valka Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) E. Sīkulis Mēru pagasts
150701017 Ļaužu dzīve senos laikos / Das Leben der Menschen in der ältesten Zeit Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150703002 Kungu dzīve / Das Leben der Herrschaft Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150704009 Bargie sodi / Harte Strafen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Palsmanes pagasts
150704010 Bargie sodi / Harte Strafen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150704011 Bargie sodi / Harte Strafen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150704012 Bargie sodi / Harte Strafen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150704013 Bargie sodi / Harte Strafen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150704015 Bargie sodi / Harte Strafen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150705004 Ļaužu mocīšana / Quälen und Foltern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Blomes pagasts
150705006 Ļaužu mocīšana / Quälen und Foltern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
150705007 Ļaužu mocīšana / Quälen und Foltern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150705008 Ļaužu mocīšana / Quälen und Foltern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Gailis Aumeisteri
150705009 Ļaužu mocīšana / Quälen und Foltern Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150706007 Ļaužu pretošanās / Widerstand der Leute Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150707005 Kaŗi / Kriege Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150707018 Kaŗi / Kriege Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
150707032 Kaŗi / Kriege Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) J. Ābele Aumeisteri
150708002 Mēris / Die Pest Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
150708004 Mēris / Die Pest Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150710001 Zīlēšana / Prophezeien (und Wahrsagen) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Sūcis Smiltene
150801011 Ezeri / Seen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
150801031 Ezeri / Seen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
150801032 Ezeri / Seen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
150803002 Avoti / Quellen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
150803004 Avoti / Quellen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150803006 Avoti / Quellen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150803008 Avoti / Quellen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Sūcis Smiltene
150803009 Avoti / Quellen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
150805004 Kalni / Berge Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
150805013 Kalni / Berge Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150805021 Kalni / Berge Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Kauliņš Aumeisteri
150901002 Lāči / Bären Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
150902003 Vilki / Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
150902011 Vilki / Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) A. Celmiņš Aumeisteri
150902014 Vilki / Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
150902016 Vilki / Wölfe Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmane
150903002 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
150903006 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
150903007 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Antēns Smiltene
150903012 Dažādi zvēri / Verschiedene wilde Tiere und Haustiere Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Marija Āboliņa Aumeisteri
151001001 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
151001010 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
151001011 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Līze Balode Aumeisteri
151001012 Putni un citi dzīvnieki / Vögel und andere Lebewesen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Liepiņš (Kamburu Jānis) Bilskas pagasts
151101002 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
151101008 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteru pagasts
151101010 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Baltiņš Bilskas pagasts
151101011 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Pēteris Turķis Smiltene
151101012 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
151101013 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jānis Jansons Palsmanes pagasts
151101016 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
151101019 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltenes pagasts
151101021 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Aumeisteri
151101022 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Smiltene
151101023 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Anna Bitniece Palsmane
151101024 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Bilskas pagasts
151101025 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Zana Briede Palsmane
151101026 Čūskas / Schlangen Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Reinis Puriņš Bilskas pagasts
151201002 Augi / Pflanzen (und Bäume) Hugo Skujiņš (Andrs Ziemelis) Jēkabs Pujiņš Smiltene


Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox