Ilze Balode

From Pasakas un teikas
Jump to: navigation, search
First name / Vārds / Vorname Ilze
Last name / Uzvārds / Nachname Balode
Full name Balode Ilze
Gender / Dzimums female
Comments / Komentāri

Items provided

  Title Collected by Provided by Place of recording
130119003 Zvēri un putni kopējā darbā / Tiere und Vögel bei gemeinsamer Arbeit A. Korsaks Madlēna Zemarāja
Madlēna Kazslapska
Ilze Balode
Nīgrande
130212014 Dievs un Velns rada dažādus kustoņus / Gott und der Teufel erschaffen verschiedene A. Korsaks Ilze Balode Nīgrandes pagasts
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Project
Categories
Add
Tools
Toolbox